AB – Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülmüş olup, hibe ve teknik destek bileşenlerinden oluşuyor. Toplam bütçe 2.8 milyon avro olan program kapsamında, Avrupa Kültür Enstitüleri, Türkiye ve Avrupa’da faaliyet gösteren ortaklarıyla; edebiyat, arkeoloji, sinema, şiir, tarih ve müzik alanında çok sayıda kültürel etkinlik içeren projeler uygulandı.

Kamu – STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Projesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulandı. Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sosyal politika alanında çalışmalar yürüten STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir teknik destek projesidir. Toplam bütçesi 2.2 milyon avro olan proje, politika oluşturma ve karar verme süreçlerine daha aktif katılım yoluyla ve temel haklar ve diyalog kültürünü teşvik ederek sivil toplumun gelişimini desteklemeyi hedefledi.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülmüş olup inşaat, tedarik, teknik destek ve denetim (supervision) olmak üzere dört bileşenden oluşuyor. Proje kapsamında kurulan Enstitünün temel misyonları, “Türkiye’ye özgü bir arkeoloji anlayışı geliştirmek, başarılı bir bilim enstitüsü olarak Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmek ve derin tarihsel geçmişin beslediği ortak kültürle Avrupa ve Asya arasındaki uluslararası diyaloğun gelişmesine katkı vermek” olarak belirlendi. Toplam bütçesi 7.5 milyon avro olan proje kapsamında, Gaziantep merkezindeki Kendirli Kilisesi ve Latin Okulu; Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün ‘merkez kampüsü’ olarak düzenlenmiş, çalışma ofisleri, kütüphanesi, etkinlik alanları, laboratuvarları ve tüm donanım ve araç-gereçleriyle birlikte kullanıma hazır hâle getirildi.

Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu

Projesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBERS) iş birliğinde yürütüldü. Söz konusu projenin doğrudan hibe ve hibe programı olmak üzere iki bileşeni mevcuttur ve toplam bütçesi 5 milyon avrodur. Proje, Türkiye ve AB iş dünyası arasında karşılıklı bilgi ve anlayışın geliştirilmesini ve Türkiye’nin AB üyeliğinin doğuracağı fırsat ve zorluklar hakkında farkındalık geliştirilmesini hedefledi.

Ortak Kültür Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II)

Projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüldü. Projede, kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi, kültürel miras konusunda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’de kültürel değerlerin teşvik edilmesi hedeflendi. Toplam bütçesi 7,8 milyon avro olan projede inşaat ve hibe bileşenleri bulunuyor. Yapım bileşeni kapsamında tarihi Sinop Cezaevi’nin restore edilerek bir kültür – sanat merkezi olarak şehrin turizmine kazandırılması amaçlandı.

Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi

Projesi 2023 yılı Ocak ayında başlayacak olup, STK’lar ve yerel yönetimler arasında sürdürülebilir ortaklıklar kurulmasını ve yerel/ulusal düzeyde gönüllülüğü desteklemeyi amaçlıyor.  Proje, BM Kalkınma Programı Türkiye’nin (UNDP) koordinasyonunda ve Avrupa Birliği Başkanlığının teknik katkılarıyla hayata geçirilecek. Toplam 6 milyon avro bütçeye sahip olan projenin faydalanıcıları, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüdür.