2. Ulusal Danışma Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

Sivil Toplum Kuruluşlarının kendi aralarında ve kamu kurumları ile ilgili diğer paydaşlarla iş birliği ve ortak çalışma kültürü geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlayan 2. Ulusal Danışma Toplantısı 25 Kasım 2021’de Ankara’da gerçekleşti.

Etkinliğe ‘’Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı’’ ve ‘’Sivil Toplum Destek Programı’’ kapsamında hibe alan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve kalkınma ajansları gibi ilgili kamu kurumları, sivil toplum sektöründe faaliyet gösteren diğer paydaşlar, uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği Başkanlığı ile ulusal basından 190 temsilci katıldı.

Toplantı Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın “Türkiye Sivil Toplum Alt Sektörü: 10 Yıllık Deneyim” konulu açılış konuşması ile başladı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Proje Uygulama Daire Başkanlığı, AB İşleri Uzmanı Bilge Özer ise “Sivil Toplum Alt Sektörü Kazanımları ve Fırsatları” konusunda bilgilendirmede bulundu.

Toplantı Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Duygu Yardımcı’nın moderatörlüğünde STK ve ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımı ile gerçekleşen “Sivil Toplum Deneyim Paylaşımları, Etkiler ve İmkânlar” paneli ile devam etti.

Özellikle sivil sektör paydaşları arasında 5 tematik alanda (“Hassas Gruplar”, “İş Dünyası, Sektörel İş Birliği ve Sosyal Girişimcilik”, “Çevre, İklim, Gıda ve Enerji”, “Kültür, Sanat” ve “Eğitim ve Gençlik”) yürütülmekte olan projelerin hayata geçirilmesi için koordinasyon, istişare ve fikir alışverişine ortam yaratma ve bu tematik alanlardaki ihtiyaçların dikkate alınarak gelecekte daha etkin ve sürdürülebilir projeler oluşturma amacıyla düzenlenen toplantıda katılımcılar kendi tematik alanları altında birleşerek atölye çalışmalarını gerçekleştirdiler. Atölye çalışmalarının sonunda, belirlenen tematik alanlardaki projelerin etki ve sürdürülebilirliğini artırmak için belirtilen 3 ana alanda somut çıktılar elde edilerek katılımcılar tarafından sunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Proje Uygulama Daire Başkanı A. Hakan Atik’in kapanış konuşmasını gerçekleştirdiği etkinliğe katılan tüm STK temsilcilerine ve paydaş kurumlara teşekkür ediyoruz.

Etkinlik programına buradan ulaşabilirsiniz.