CSD

Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu (CSD)

Sivil Toplum Diyaloğu (CSD), Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardımları (IPA) çerçevesinde Türkiye’de sivil topluma yönelik uygulanan en eski ve en köklü hibe programlarından biri olarak 15. yılını geride bıraktı. AB ve Türkiye tarafından ortak finanse edilen Program, Türkiye ve AB üyesi ülkelerden yüzlerce sivil toplum kuruluşunu (STK), ortak çalışmalar ve hedefler çevresinde bir araya getirdi; karşılıklı bilgi alışverişine, deneyim paylaşımına, iş birliği ve kalıcı diyaloglar geliştirmelerine olanak sundu.

Altıncı dönemini 2023 yılında tamamlayan CSD, Türkiye ve AB arasında farklı tematik alanlarda geliştirilen ortaklıklar ve ağlar aracılığıyla AB normlarının ve iyi uygulama örneklerinin ülkemize kazandırılmasına ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulundu. Program kapsamında hayata geçirilen 529 proje ve 650’nin üzerinde ortaklık ile Türkiye’de AB uyum sürecinde hayata geçirilen düzenlemeler yerel düzeyde sahiplenildi, dernekler, vakıflar, yerel yönetimler, üniversiteler, kooperatifler, meslek odaları ve birliklerin proje uygulama kapasiteleri gelişti, tüm bu süreçte ise geleceğe uzanan köprüler inşa edildi.

2008’den bu yana 26 AB üyesi ülke ve 3 IPA ülkesinden toplam 291 kuruluş Diyaloğun parçası oldu. Türkiye ve AB üyesi ülkelerden 465 bine yakın kişi etkinliklerde bir araya geldi. Sosyal medya kampanyalarıyla 50 milyona yakın kişiye erişim sağlandı. Türk ve AB sivil toplumları arasında diyaloğun kurulması ve derinleştirilmesini amaçlayan program kapsamında yürütülen projelere 53.1 milyon avro hibe desteği sağlandı.