Sivil Toplum Diyaloğu Birinci Dönemi (CSD-I) (2008-2009)

“AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu I” 2006 yılı ulusal programı kapsamında desteklenerek, 2008-2009 yıllarında hayata geçti. Programın ve yeni başlayan Diyaloğun temel hedefleri, AB ile Türkiye’deki sivil toplumlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı deneyim paylaşımının artırılması, AB’nin Türkiye’de ve Türkiye’nin de AB’de tanınmasına ve anlaşılmasına katkı sağlanması olarak tanımlandı.

290 sayılı Komisyon Tebliğinden yola çıkarak, Programdan yararlanacak dört hedef grup belirlendi:  i. Kentler ve Belediyeler, ii. Üniversiteler, iii. Meslek Örgütleri, ıv. Gençlik Girişimleri.

Bu grupların Diyaloğun ilk temsilcileri olarak seçilmelerinin nedeni katılım sürecindeki rollerinin önemi, daha fazla kaynağın seferber edilmesine yönelik güçlü kapasiteleri ve diyaloğa katkıda bulunma potansiyelini tam olarak kullanmamış olmalarıydı.

Programın uygulama süresinde, dört ayrı hibe bileşeni kapsamında yaklaşık 19 milyon avro ile 118 proje desteklendi, bu projelerle Türkiye ve 21 AB ülkesi arasında toplam 153 sivil toplum ortaklığı oluşturuldu.

Genel olarak programa bakıldığında; belediyelerin toplum temelli atık yönetimi, meslek örgütlerinin kapasite geliştirme, üniversitelerin ortak program geliştirme, gençlerin,  STK ağları kurma konularında yoğunlaştığı görülmektedir.

Sivil Toplum Diyaloğu projeleri kapsamında en fazla hareketlilik Sivil Toplum Diyaloğu I Hibe Programında gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye 179 hareketlilik olmuş, 967 kişi katılmış; Türkiye’den AB’ye 199 hareketlilik olmuş, 1514 kişi katılmıştır.

Kurumlar arası iş birliklerinde en büyük engellerden sayılabilecek dil bariyeri ise, Diyalog projesinin teknik yardım bileşeni altında oluşturulan “Yazılı ve Sözlü Tercüme Hizmeti” desteği ile büyük ölçüde aşıldı. Hibe programlarından farklı bir yöntemle, teknik destek projesinin altında oluşturulan bu destek yapısı ile STK’ların toplantı, konferans, seminer, çalıştay, tanışma ve ağ oluşturma etkinlikleri, çalışma gezisi ve ortak değerlendirme toplantıları gibi faaliyetlerine sözlü ve yazılı çeviri desteği sağlandı. Programın başlangıcı birçok kuruluş için AB ile iletişimin de başlangıcı oldu. Destek alan kuruluşların yüzde 57’si, Diyalog projeleri ile AB ve Türkiye’den ortaklarla ilk defa iş birliği içinde çalışma fırsatı buldu.

CSD-I proje kitabına buradan erişilebilir.