Sivil Toplum Diyaloğu İkinci Dönemi (CSD-II) (2010-2012)

2007 yılı mali programlama dönemi kapsamında desteklenen ve 2010-2012 yılları arasında uygulanan “AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu II” CSD-I’in devamı niteliğinde olmasına karşın bu dönemde üç farklı hibe bileşenine odaklanıldı.

1. Tarım ve Balıkçılık

2. Kültür ve Sanat

3. Mikro Hibe Bileşeni

İkinci Dönemde, 2005 yılında yayımlanan Komisyon Tebliğine paralel olarak mali yardım programlaması kapsamında hedef grup yerine müktesebat çalışmaları ile de uyumlu olarak fasıl başlıklarına odaklanılmasına karar verildi. Başka bir ifadeyle, 2010 – 2012 yılları arasında uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu II Hibe Programı kapsamında ilk defa AB katılım sürecindeki müzakere başlıkları hibe duyurusunun merkezine alındı.

2010 yılında açılan “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” başlıklı 12. Fasıla paralel olarak, Türkiye-AB ilişkilerinde öne çıkan konulardan “Tarım ve Balıkçılık”, hibe bileşenlerinden birisi olarak belirlendi. Komisyon’un 2007 yılında yayımladığı Avrupa Kültür Gündemi (European Agenda for Culture) kültür ve sanatı, sivil toplumlar arasındaki diyaloğun, anlayışın ve iş birliğinin geliştirilmesi için mükemmel bir araç olarak tanımlıyordu. Bu nedenle, AB politikalarında önemli bir yeri olan “Kültür ve Sanat” bir diğer hibe bileşeni olarak belirlendi. Kültür-Sanat” ve “Tarım-Balıkçılık” bileşenleri altında 41 ortaklık projesine 5 milyon avroya yakın hibe desteği sağlandı.

Sivil Toplum Diyaloğu II Kültür – Sanat projeleri, yerele dokunan, binlerce kişiye erişen, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde tanıtımına destek veren projeler oldu. Sanatın gücü ile AB ile Türkiye arasında sivil toplum diyaloğu kuruldu.

Sivil Toplum Diyaloğu II Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı kapsamında ise, çiftçilere iyi tarım uygulamalarıyla ilgili Türkiye ve AB’de eğitimler verildi; iyi uygulamalar ziyaret edildi; sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği konularında farkındalıkları artırıldı; coğrafi işaretlerin önemi konusunda çalışmalar yapıldı.

Üçüncü hibe bileşeni ise, yerel düzeydeki STK’ların AB fon sisteminden faydalanabilmeleri ve proje uygulama konusunda kapasitelerini geliştirebilmeleri için temel bir düzeyde tasarlandı. “Mikro Hibe Bileşeni” ile Türkiye çapında küçük ve yerel STK’ların küçük ölçekli projelerine destek verilerek, AB üye ve aday ülkelerinden STK’lar ile diyaloglar geliştirmeleri ve profesyonel bağlantılar kurmalarını sağlamak için gerekli idari masrafları karşılandı. Mikro-hibe bileşeni kapsamında 54 projeye toplam 300 bin avroya yakın kaynak aktarıldı.

İkinci Dönemde, bu üç hibe bileşeni kapsamında toplam 5,1 milyon avro ile 95 proje desteklendi, Sivil Toplum Diyaloğu programları içinde AB’de yapılan etkinliklere katılımın en yüksek olduğu program Sivil Toplum Diyaloğu II oldu. Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan toplam 84 etkinliğe 11.090 kişi katıldı. 300’ün üzerinde etkinlikle 50 binin üzerinde kişiye erişildi, Türkiye’nin AB üyeliğinin iki toplum açısından faydaları paylaşıldı, AB ve politikaları konusunda bilgi eksikliğinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapıldı, kurumların birbirlerini tanımaları ve iş birliklerini artırmaları sağlandı.

CSD-II proje kitabına buradan erişilebilir.