Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönemi (CSD-VI) (2021-2023)

Bir önceki dönem gibi IPA II 2014-2020 döneminde tasarlanan “AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu VI” benzer bir şekilde bir konu ya da tema sınırlaması olmadan, STK’lar tarafından oluşturulacak diyaloğun sonuçlarına odaklanacak şekilde tasarlandı. Bu kapsamda, Türkiye’nin AB üyelik süreci ile ilgili Türkiye’deki ve AB’deki kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerin yanı sıra, AB müktesebatı ve ilgili konularda iş birliği, ortaklık ve ağ kurma çalışmaları desteklendi.

CSD-VI kapsamında 33 projeye 4,7 milyon avro hibe desteği sağlandı. Son dönem uygulanan projeler kapsamında düzenlenen 334 eğitimde 251 sivil toplum kuruluşundan  4000’in üzerinde katılımcı faydalandı. Eğitimlerin yanı sıra, AB’de 31, Türkiye’de 120 etkinlik düzenlendi. Etkinliklere 8250 kişi  katıldı. AB ve Türkiye’deki sivil toplum örgütleri arasında 33 ortaklık/iyi niyet belgesi imzalandı.

Projelerin tanıtım ve farkındalık çalışmaları kapsamında 78 video çekildi ve 15 TV/radyo programı hazırlandı. Programın sosyal medya kampanyaları ile yaklaşık 7 milyon kişiye ulaşıldı. CSD VI programı kapsamında desteklenen projelerin tanıtılması amacıyla hazırlanan dijital sergi kapanış etkinliğinde katılımcılarla buluştu.  Programın görünürlük çalışmaları kapsamında ayrıca 4 kısa film hazırlandı. Projeler ayrıca “Her Yaş için Diyalog”, “Her Kanaldan Diyalog”, “Fotoğraflarla Diyalog”, “Afet Döneminde Sivil Toplum” gibi çeşitli başlıklarda hazırlanan bültenlerle tanıtıldı.

CSD-VI proje kitabına buradan erişilebilir.