Sivil Toplum Diyaloğu Üçüncü Dönemi (CSD-III) (2014-2016)

2010 yılı programlama çalışmaları kapsamında tasarlanan “AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu III” iki bileşen altında yürütüldü.

1. Siyasi Kriterler

2. Medya

“Siyasi Kriterler” alanında insan hakları, ayrımcılıkla mücadele, demokrasi ve hukukun üstünlüğü öncelikli alanlar olarak belirlendi. Bu alanda gerçekleştirilen diyalog projeleriyle Türkiye’deki STK’lar, AB’nin siyasi kriterler alanındaki politikaları ve uygulamaları ile sivil toplumun siyasi reform sürecine katkılarına yönelik bilgi birikimlerini artırarak, AB’deki STK’larla ortaklıklar geliştirdiler. Engelli bireylerin istihdam haklarından kadınların siyasi hayata katılımına, şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesinden yaşlı haklarının geliştirilmesi ve çocuk adalet sisteminin iyileştirilmesine kadar birçok temel hak alanında farklı çalışmalara imza attılar. İnsan hakları, ayrımcılıkla mücadele ve demokrasi ile hukukun üstünlüğü öncelik alanlarında geliştirilen 36 ortaklık projesine 4,6 milyon avro hibe sağlandı.

“Medya” bileşeniyle ise medya alanında faaliyet gösteren STK’ların ve medya kuruluşlarının AB’ye uyum süreci kapsamında mesleki birikimlerinin artırılması ve Türkiye ile AB üye ülkelerindeki medya kuruluşları arasında kalıcı bir diyalog geliştirilmesi hedeflendi. “Medya” alanında desteklenen projelerle AB-Türkiye ilişkileri, üyelik sürecinde atılan adımlar ve elde edilen sonuçlar hakkında kamuoyunu bilgilendirme ile Türkiye ve AB kamuoyları arasında karşılıklı anlayışı güçlendirilmeye yönelik belgeseller, sokak röportajları, eğitimler gibi bir dizi yaratıcı çalışma gerçekleştirildi. Yaratılan medya farkındalığı ile beraber medyanın da sürece katkısı sağlandı. Üçüncü dönem uygulanan projeler kapsamında düzenlenen bilgilendirme kampanyaları ile 400 bin kişiye ulaşıldı, eğitimlere 4.000’den fazla kişi katıldı, toplam 148 belgesel, kısa film ve tanıtım filmi yayınlandı. Medya kuruluşları tarafından geliştirilen 15 diyalog projesine 2 milyon avro hibe desteği sağlandı.

CSD’nin üçüncü döneminde de Müktesebat başlıklarına odaklanılarak geliştirilen iki hibe bileşeni kapsamında, 2014-2016 yılları arasında 6,6 milyon avro ile 51 proje desteklendi.

CSD-III, destek verdiği hibe projelerinin dışında da önemli başarılara imza attı. Yakından tanıdığımız logosu, renkleri ve kurumsal kimliği ile Diyalog bu dönemde bir markaya dönüştü. Bu dönem gerçekleşen kapsamlı iletişim ve görünürlük çalışmaları ile Diyalog farklı kanallardan, farklı kitlelere ulaştı, yeni iş birliklerine aracı oldu. Programın üç bölümüne insan hikayeleri üzerinden ayna tutan Sivil Toplum Diyaloğu Belgeseli televizyonlardan ve sosyal medyadan izleyicilerle buluştu. TRT Haber’de yayınlanan “Benim Avrupalı Kentim” belgeselinin 45 dakikalık iki bölümü Diyalog projelerine ayrıldı. Diyalogla hayatı değişen birçok kişinin hikayesi ise bir başka mecrada, “Diyalogdan Kareler” isimli dijital fotoğraf sergisinde yer aldı.

CSD-III proje kitabına buradan erişilebilir.