Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönemi (CSD-V) (2019-2020)

IPA’nın ikinci dönemi olarak isimlendirilen 2014-2020 döneminde, projelerin tasarlanmasında ve yardım sisteminde sektörel bir bakış açısı öne çıktı ve “sivil toplum” alanı mali yardım çerçevesi içinde ayrı bir “sektör” olarak kabul edildi.

“AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu V”, Sivil Toplum Sektörü altındaki ilk Diyalog hibe programı olarak da öne çıktıBu dönemde, programın tasarlanması sürecinde sivil toplum sektörüne yönelik çalışmalarda lider kuruluş olarak konumlanan Avrupa Birliği Başkanlığı, danışma toplantıları düzenleyerek doğrudan sivil toplum, akademi ve kamu kurumlarının bu alandaki ihtiyaçlarına yönelik bir strateji belirledi. Bu çerçevede sivil toplum sektörünün tüm aktörlerine yönelik sistematik bir bakış açısı geliştirildi, paydaşların görüşleriyle şekillendirilen öncelikler kapsamında sivil toplum sektörünü geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmeye başlandı.

CSD’nin bir önceki döneminde hibe bileşenleri tasarlanırken, Türkiye-AB ilişkileri açısından öncelikli olan konu başlıkları öne çıkarılmıştı. Programın önceki dönemlerinde AB müktesebatında öne çıkan fasıl başlıklarına vurgu yapılırken, Diyaloğun 2019-2020 yıllarında uygulanan beşinci dönemi, Türkiye-AB müzakerelerinin yürütüldüğü tüm fasıl başlıklarını kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece Türkiye ve AB ülkelerindeki STK’lar çok geniş bir yelpazede diyalog geliştirme fırsatını yakaladı. CSD V kapsamında desteklenen projeler ile kurulan 25 ağ/platforma 632 STK katıldı. Türkiye ve AB ülkelerinde gerçekleştirilen 500’den fazla etkinliğe 40.00’den fazla kişi katılım sağladı.

40 projeye 6,9 milyon avro hibe desteği sağlandı. Hibe alan projeler diyalog geliştirme ve iş birliği temalarına odaklanmakla birlikte engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konularda da çalışmalar gerçekleştirdi. Projeler toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, tarım, gıda ve çevre gibi alanlarda uygulandı.

Programın görünürlük çalışmaları kapsamında CSD V projelerinden öne çıkanları tanıtan kısa filmler hazırlandı.

CSD-V proje kitabına buradan erişilebilir.