65+ İçin Dijital Kapsayıcılık ile Kuşaklar Arası İletişim

‘65+ İçin Dijital Kapsayıcılık’ Projesi, dijital dönüşümün hızla değiştirdiği dünyamızda 65+ bireyleri bu dönüşümün parçası yapmak, kuşaklar arası iletişimi güçlendirerek sürdürülebilir iyileşme sağlamak amacıyla hayata geçti.

65+ Yaşlı Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülüstü Salur, derneğin kuruluşundan beri öncelik verdiği dijital kapsayıcılık çalışmalarının, pandemi süreciyle birlikte bir gereklilikten bir aciliyete evrildiğini belirtiyor. Salur, yaşlılık çalışmalarının desteklenmesi ve büyümesinin “bütün kuşakların bir arada sağlıklı, verimli, aktif yaşaması için çok önemli bir hedef” olduğunu dile getiriyor.

65+ bireylerin dijital ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği “65+ İçin Dijital Kapsayıcılık” Projesi, 2021 yılında 65+ Yaşlı Hakları Derneği’nin koordinatörlüğünde, Yunanistan’ın yaşlılık alanında en etkin ve deneyimli derneği 50 Plus Hellas iş birliğiyle hayata geçirildi. Dr. Gülüstü Salur, dijital dünyanın günlük alışverişten sağlık ve bankacılık hizmetlerine, kamu hizmetlerinden kültürel ve eğitsel faaliyetlere uzanan geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtiyor. Salur’a göre yaşlıların dijital dünyanın dilini öğrenmeleri, toplumsal ve kültürel yaşama katılımlarını güçlendiriyor, dönüşümlerini hızlandırıyor.

Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönemi’nde hayata geçirilen ve 15 ay süren projenin ana faaliyetleri arasında dijital bilgi okuryazarlığına yönelik eğitim programlarının hazırlanması, dijital kapsayıcılık eğitimleri verecek genç gönüllülere eğitimler verilmesi, yaşlı dostu uygulama ve oyunlar geliştirilmesi bulunuyordu. Yunanca ve İngilizce sürümleri de olan eğitim materyallerinin sürdürülebilir, çoğaltılabilir ve aktarıma uygun bir içerikte olmaları ise proje ortağı 50 Plus Hellas desteğiyle gerçekleştirildi.

Dijital arkadaşlar: Projede belediye ve üniversitelerin rolü

65+ İçin Dijital Kapsayıcılık” Projesinin en büyük destekçileri arasında belediyeler ve üniversiteler bulunuyordu. Projenin iştirakçileri arasında Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş̧, Şişli ve Zeytinburnu Belediyeleri, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Fakültesi ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yer aldı.

Nisan 2022’de 65+ Yaşlı Hakları Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen “65+ için Dijital Kapsayıcılık: Belediyelerin Rolü Ortak Hareket Çağrısı” etkinliğinde belediyelerin proje kapsamında alabilecekleri roller aktarıldı, projede aktif rol alan belediyeler kendi deneyimlerini paylaştı.

Belediye ve üniversitelerin desteğiyle, projede ‘Dijital Arkadaş’ adı verilen genç/akran gönüllülere yaşlılık, yetişkin öğrenme yöntemleri, ölçme-değerlendirme ve teknolojik öğrenme alanlarında eğitimler düzenlendi. Bu eğitimlerle 65+ bireyler akıllı telefon, tablet, bilgisayar, uygulama kullanımı konularında bilgi ve deneyim kazandı.

Şişli Belediyesi Gerontolojik Hizmet Sorumlusu Tuğçe Tıngır, “Aslında yaşlıların yaşadığı dijital eşitsizlikler her zaman mevcuttu. Ancak pandemide daha görünür hale geldi. Bizler de yaşlıların sosyal hayata katılımlarını teşvik etmek ve yaşam kalitelerini artırabilmek için ‘Dijital Kapsayıcılık’ Projesine dahil olduk,” diyerek projeye ne amaçla katıldıklarını aktarıyor.

Haziran 2022’de Şişli Belediyesi’nin proje kapsamında düzenlediği “Dijital Arkadaşlar Buluşması” katılımcılarından İkbal Karamık ise etkinliğe dair memnuniyetini dile getirirken şu sözleri kullanıyor: “Bu projeye ilk başvuranlardan biriyim. Teknolojiyle ilgili, özellikle telefonla ilgili bilmediğimiz hemen hemen her şeyi burada öğrenmiş olduk. Bu projeyi hayata geçirenlere teşekkür ederim.”