AB Başkanlığı projelerine Türkiye ve Avrupa’dan ödüller

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında AB finansmanıyla uyguladığı Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu, Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi ve Sivil Toplum Destek Programı; Türkiye ve Avrupa’dan aldıkları ödüllerle ilham vermeye devam ediyor.

İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri

AB Başkanlığı, Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-V ve Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme projeleri ile Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından verilen İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri kapsamında merkezi teşkilatlar kategorisinde iki ödül birden kazandı. 22. Kamu Kalite Sempozyumu’nda düzenlenen ödül programına Proje Uygulama
Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik ile AB İşleri Uzmanları Duygu Yardımcı ve Yıldırım Gündüç katılım sağladı.

İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri, KALDER’in yerel ve ulusal düzeyde, kamu hizmeti sunumunda yenilikçiliği, yaratıcılığı ve verimliliği teşvik etmek amacıyla 2020 yılında kurduğu çalışma grubu tarafından başlatılmıştır. Ödüller, merkezi teşkilatlar ile yerel yönetimler, kamu iktisadi teşebbüsler ve devlet üniversitesi kategorilerinde veriliyor.

 

Ortak Yarınlar Jüri Özel Ödülü

AB Başkanlığı’nın sahip olduğu bir diğer ödül, Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-V ve Sivil Toplum Destek Programı-II projeleri ile Ortak Yarınlar Ödül Programı Jüri Özel Ödülü
oldu. Çevrim içi canlı olarak yayımlanan ödül programına Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan katılım sağladı.

Ödül sunumunda Özcan, AB Başkanlığı’nın önümüzdeki dönemde de sivil toplum örgütleri ile ilgili çalışmalara devam edeceğini; özellikle sürdürülebilirlik, çevre, iklim değişikliğinin yaratmış olduğu etkilerin azaltılması ve dijitalleşmenin yeni dönemdeki önemli konular
olacağını belirtti.

Ortak Yarınlar Ödül Programı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından 2014 yılından beri kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalığı artırmak üzere düzenleniyor. Birlikte Mümkün, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Kadınlar için Fayda Yaratanlar, Gençlerin Yolunu Açanlar, Dijitalleşme, İş, İş Kültürü ve İşgücü Dönüşümü, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Sürdürülebilirlik ve Çevre kategorilerinde verilen ödül programının bu dönemine kamu, sivil toplum ve özel sektörden toplam 121 başvuru yapıldı.

Avrupa Ekonomi Ödülleri

Sivil Toplum Destek Programı-II kapsamında aldıkları hibe desteği ile Sosyal Kooperatif Geliştirme Programı projesini hayata geçirmiş olan ve bu projenin devamı niteliğinde Sosyal Kooperatif Mükemmeliyet Merkezi adlı projeyi Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-VI kapsamında yürüten İhtiyaç Haritası, Avrupa Sosyal Ekonomi Ödülleri’nde sosyal yenilik kategorisinde ödül sahibi oldu. Sosyal bir kooperatif olan İhtiyaç Haritası, ihtiyaç sahiplerini, destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlarla buluşturuyor.

2021 yılında ilk defa sahiplerini bulan, sosyal yenilik, yeşil geçiş, dijitalleşme ve beceriler kategorilerinde verilen Avrupa Sosyal Ekonomi Ödülleri, çeşitli sektörler ve ülkeler genelinde Avrupa odaklı sosyal ekonominin (Batı Balkanlar, Doğu Ortaklığı, EFTA ülkeleri, Birleşik Krallık, Türkiye, Güney Akdeniz Ülkeleri ve Rusya Federasyonundan inisiyatifler dâhil olmak üzere) görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Her iki yılda bir verilecek bu ödüllerin, girişimci, aktivist, kamu çalışanı ve diğer sosyal ekonomi aktörlerine ilham kaynağı olması bekleniyor.