AB – Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı

Program Detayları

Programlama Yılı : 2014
Referans Doküman : 2014 Aksiyon Dokümanı
Uygulayan Kurum :Yunus Emre Enstitüsü
Sözleşme Türü : Hibe
Başlangıç Tarihi : 10 Ocak 2019
Hibe Projeleri Başlangıç Tarihi : 1 Şubat 2019

Program Kapsamı

Kültürlerarası diyaloğun günümüzde artan önemine binaen Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 2008 yılından beri yürütülmekte olan Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programları (CSD I, II, III, IV) ile Dışişleri Bakanlığı tarafından 2009-2010 döneminde yürütülen Kültür Köprüleri Hibe Programlarından esinlenilerek hazırlanmıştır.

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Projesi (EU-Turkey Intercultural Dialogue Project) Sivil Toplum Alt Sektörü 2014 programlaması kapsamında yürütülmüştür. Sivil toplum alt-sektörünün lider kurumu olarak Avrupa Birliği Başkanlığı, projenin genel koordinasyonundan ve izlenmesinden sorumlu kurum olarak görev yapmıştır. Proje sahibi kurum Yunus Emre Enstitüsüdür. Yunus Emre Enstitüsü, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’nin genel gözetimi altında; projenin uygulanmasından, yönetiminden, sürdürülebilirliğinden ve hibe almaya hak kazanmış projelerin izlemesinden sorumlu bir rol üstlenmiştir. Sözleşme Makamı olarak MFİB projenin idari ve mali uygulamasından sorumlu kurum olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda MFİB;  ihale, sözleşme ve ödemelerden sorumlu kurum olarak hibe fonlarının doğru şekilde kullanılmasında en üst düzey sorumluluğu da üstlenmiştir.

Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Projesi’nin toplam bütçesi 3 milyon avro’dur. Proje “Teknik Destek” ve “Hibe” bileşeninden oluşmaktadır.

1- Teknik Destek Bileşeni

Projenin 1 milyon avroluk bölümü Yunus Emre Enstitüsünün kültürlerarası diyalog konusunda kurumsal kapasitenin geliştirmesi alanında kullanılmıştır.

2- Hibe Bileşeni

Projenin 2 milyon avroluk bölümü Avrupa Kültür Enstitülerinin Türkiye’deki ortakları ile gerçekleştireceği hibe projeleri için ayrılmıştır.  Hibe projeleri ile ortak çalışmaya dayalı aktiviteler çerçevesinde yoğun kültürel değişimlerle birlikte AB ve Türkiye’deki kültür enstitüleri arasında etkin bir ağ kurmak hedeflenmiştir.

Hibe bileşeni kapsamında kültürel işbirliği ve kültürel değişim gibi alanlarda çalışan AB üyesi ülkelerin 4 kültür enstitüsünün projeleri; Türkiye’deki ortakları olan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hibe almaya hak kazanmıştır. Şubat 2019 itibariyle uygulanmaya başlayan edebiyat, arkeoloji, sinema, şiir, tarih ve müzik alanında pek çok kültürel etkinlikten oluşan 4 proje, farklı kültür ve coğrafyaların senteziyle oluşturulan etkileşimi çeşitli yollarla anlatacaktır.  Projeler; Türkiye ve AB’de uzun dönemli, çok taraflı/çok uluslu ortak kültürel girişimlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına, Türkiye’de ve AB üyesi ülkelerde AB-Türkiye arasındaki sivil toplum diyaloğunun görünürlüğünün artırılmasına katkı sağlayacaktır. 

Proje Çıktıları:

Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Projesi broşürünü indirmek için tıklayınız.

Tuna Nehrine Öyküler kitabı için tıklayınız.

İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF)’nin 12. yılı antolojisi için tıklayınız.