Akdeniz Diyalog Köprüsü Projesi Gaziantep’teki Konferansla Sona Erdi

Akdeniz Diyalog Köprüsü projesi, en önemli etkinliklerinden biri olan kapanış konferansıyla noktalandı. Avrupa Birliği’nin sığınmacı ve mülteci hakları konusundaki politikalarının gerek yasal gerekse uygulama açısından Türkiye’deki sivil toplum tarafından daha derinden ve iyi anlaşılması için son adım sayılan konferansa konuyla ilgili 50’nin üzerinde kişi katıldı. Bir yılı aşkın süredir yürütülen çalışmanın sonuçlarının tartışıldığı konferansta iki önemli doküman da kamuoyu ile paylaşıldı.

Ortak Raporun ilk bölümü, hareket halinde olan kişilerin korunması konusunda uluslararası ana teamüller ve yasaları gözden geçiyor. AB-Türkiye arasında mülteciler konusundaki anlaşmalar ve bunların Türkiye’deki mülteci durumuna etkisini analiz ediyor. İkinci bölüm ise İtalya ve Türkiye’deki sığınmacıları yerel kanunlar açısından değerlendiriyor, her iki ülkede geliştirilen ve uygulanan prosedürleri anlatıyor. Gerek İtalya gerekse Türkiye’de mültecilerin haklarının korunması bakımından farkı ve ortak yaklaşımlara değiniliyor.

Ortak Rapor, her iki ülkede de göçmen, mülteci ve sığınmacıları karşılarken, bu karşılama sistemini uygulamada daha iyileştirmek ve konuyla ilgili politikaları daha detaylı bilgiler ışığında anlatarak, sosyal ve yasal hükümler ve en iyi uygulamalar açısından yapılacak olan tartışmaları kolaylaştırmayı amaçlanıyor.

Tavsiye Kitapçığı ise, AB’de, İtalya veya Türkiye’de göç konusunda çalışanlara yönelik olarak tasarlandı. Bu kitapçıkta, sığınmacılara daha sürdürülebilir bir bakış açısıyla yaklaşmak için yaratılacak sistemin önemli püf noktaları anlatıldı, sosyal ve politik zorluklarla nasıl ortak mücadele edileceğinin ip uçları verildi. Konferansa katılanlar, konuşmaların ardından araştırmacılara soru sorarak, kendi düşüncelerini, yorumlarını ve tavsiyelerini paylaştılar.

Türkiye’den Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile İtalya’dan Consorzio Communitas Onlus’un ortak olduğu, ve yine İtalya’dan Coordinamento Delle Organizzazioni Per Il Servizio Vonontario tarafından yürütülen Akdeniz Diyalog Köprüsü projesi, Avrupa Birliği’nin sığınmacı ve göçmen hakları politikaları konusunda yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının kapasite ve bilgilerinin artırılmasını hedefledi. Hem Avrupa’daki en iyi uygulamalar, hem de özellikle yerel aktörlere Türkiye’ye gelen bu grupların yönetilmesinde, topluma entegre olmasında ve ihtiyaçları ile haklarının gözetilmesinde önemli rol oynayacak deneyimler aktarıldı.