Avrupa perspektifinden insan hakları ihlallerine karşı yenilikçi yöntemler

Kolektif Bilinç Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında, insan haklarıyla ilgili AB ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi için 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında İngiltere’ye çalışma ziyareti düzenleniyor.

Proje kapsamında, insan hakları alanında çalışan STK’ların kurumsal kapasitelerinin iyileştirilmesi ve Avrupa’daki iyi uygulamaların Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları tarafından uygulanması amaçlanıyor. Kamuoyunun insan hakları konusundaki farkındalığının artırılması için projede sokak tiyatrosu gibi bir dizi yenilikçi yöntem hayata geçiriliyor. Projenin sonunda ise Türkiye-İngiltere diyaloğuyla çekilen belgesel film halkın beğenisine sunuluyor.