Bir Kültür Mozaiği: Sosyal Medya ve Azınlıklar

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı’nın İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi ve ELIAMEP Yunan Avrupa va Dış Politikalar Kuruluşu ile ortaklaşa yürüttüğü “Sosyal Medya ve Azınlıklar” Projesinin kapanış toplantısı 26 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Bir azınlık vakfı tarafından yürütülen ilk AB projesi olan Sosyal Medya ve Azınlıklar kapsamında farklı inanç gruplarına mensup azınlıkların sosyal medya ile ilişkisini araştırmak, sosyal medyanın toplum ilişkilerindeki rolünü incelemek ve sosyal medyada farklılıkların tanınması ve ifade özgürlüğünün önündeki engelleri belirlemek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüldü.

Açılış konuşmasında Cemaat Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas, sosyal medyanın gücünü vurguladı ve günümüzün en önemli kavramlarından biri olan çok kültürlülüğün sosyal medya kullanımındaki önemini belirtti.

Daha sonra söz alan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır “Sosyal Medya ve Azınlıklar” Projesinin ifade özgürlüğünü teşvik etmesi açısından önem arz ettiğini va farklı inanç gruplarıyla kurulan diyaloğun karşılıklı anlayış ve birlik beraberlik ortamına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca proje kapanış etkinliğinin bir kültür mozaiği olan ülkemizin tüm renklerini yansıttığını görmekten memnun olduğunu da ekledi.

Proje kapsamında yapılan anket çalışmasından elde edilen verilerin avukat Rita Ender tarafından sunulmasının ardından gösterilen proje belgeseli ile kapanış etkinliği sonlandı.

Proje hakkında daha fazla bilgi için http://www.sosyalmedyaveazinliklar.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.