BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı Teklif Çağrısı

STGM yerel STÖ’lerin kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programı başlatıyor: “BİRLİKTE: Yerel STÖ’ler için Kurumsal Destek Programı”. Daha güçlü ve daha etkin STÖ’leri hedefleyen program kapsamında hem hibe desteği hem de rehberlik desteği sağlanacak.

Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Sektörü altında desteklenen BİRLİKTE, öncelikli olarak yerelde hak temelli çalışma yürüten ve mali kapasitesi sınırlı STÖ’lerin güçlenmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra yerelde çalışmalar yürüten az sayıda ulusal STÖ’ye de destek verilecek.

STGM’nin 15 yıllık kapasite geliştirme deneyimine dayanan Program, örgütlerin farklı ihtiyaçlarına yanıt üretecek esneklikte tasarlandı. Bu yanıyla yaygın hibe programlarından önemli bir farklılık gösteriyor. STÖ’ler, BİRLİKTE kapsamındaki hibe olanağından belli bir proje teklifine bağlı olmaksızın sabit giderleri için faydalanabilecekler. Elbette bu fonu temel faaliyetleri için de kullanmaları mümkün olacak.

Öte yandan BİRLİKTE sadece bir hibe programı değil, aynı zamanda STÖ’lere rehberlik sağlayacak bir destek programı. Bu rehberlik programı kapsamında STÖ’lerle birlikte hazırlanacak iki yıllık kurumsal gelişim programları birebir desteklerle yürütülecek.

Programla ilgili detaylı bilgilere ve başvuru belgelerine ulaşmak için http://stgm.org.tr/tr/icerik/detay/birlikte-yerel-stoler-kurumsal-destek-programi-teklif-cagrisi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru Formlarının elden teslimi ya da posta/kargo yoluyla gönderilmesi için son tarih 8 Ocak 2018 ve yerel saat ile 17:00’dır.

Programa başvurmak isteyen STÖ’ler yazılı sorularını 22 Aralık 2017 saat 17.00’a kadar birlikte@stgm.org.tr adresine gönderebilirler. Bu adrese gönderilen sorular ve cevapları tek bir belgede toplanarak, takip eden haftanın başında STGM internet sitesinden (www.stgm.org.tr) yayımlanacaktır.