Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Aktif Katılım Projesi

Türkiye Avrupa Vakfı tarafından yürütülen ve 15 ayda tamamlanan Bölgesel Kalkınma Ajanslarında Aktif Bölgesel ve Yerel Katılım projesi, bölgesel kalkınma politikalarının planlanmasında ve yürütülmesinde sivil katılımın temsilini ve sivil kurumların bu süreçte daha aktif olarak yer almasını gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Bu hedefe odaklanırken, ulusal ve AB düzeyindeki en iyi uygulamaları, yaratıcı ve yenilikçi araçlar ve mekanizmaları araştırıp geliştirerek katılımcı planlama, programlama, izleme ve değerlendirme gibi alanlarda bölgesel kalkınma ajanslarının becerilerini arttırmayı öngördü. Polonya ve Fransa başta olmak üzere AB’deki benzer yapılar arasındaki diyalog, iş birliği ve karşılıklı öğrenme imkanları için bir platform kuruldu.

Proje sayesinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapılan akademik çalışmalar bir yana bırakılırsa, Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarına yönelik şu ana kadar ortaya konulan iki önemli kazanım gerçekleştirildi. Bunlardan ilki projenin amaçları doğrultusunda hazırlanan bölgesel kalkınma ajanslarına ilişkin ihtiyaç analizinin yapılması ve ajansların sahadaki çalışmalarındaki en iyi uygulamaların derlenmesiydi. Önce hem Bölgesel Kalkınma Ajanslarının ihtiyaçlarını hem de sivil toplum kuruluşları ile Ajansların bölgelerinde faaliyet gösteren diğer paydaşlara yönelik uygulamalarını analiz etmek 12 sorudan oluşan anket gerçekleştirildi. Anket ile 26 Bölgesel Kalkınma Ajansına ulaşıldı. Ardından da 10 Bölgesel Ajans ziyaret edildi, faaliyetlere katılarak Ajanslarla yakın çalışan 17 sivil toplum kuruluşu başta olmak üzere toplamda 40 STK ile  kapsamlı görüşmeler yapıldı. Bu kapsamlı çalışma bir kitaba dönüştürüldü.

Projenin ikinci önemli çıktısı ise Türkiye’de bölgesel kalkınma ajanslarının sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar ile çalışmalarına ışık tutacak bir kaynak ve önemli bir referans olarak, bu alandaki boşluğu dolduracak bir araç kutusunun (toolkit) hazırlanmasıydı. Paydaş analizinden, sivil toplumun karar alma süreçlerine etkin katılımına, planlamadan, yaratıcılık ve tasarıma ve de katılımın değerlendirilmesine kadar pek çok faktörü içinde barındıran araç kutusu çevrim içi olarak da kullanıma sunulmuştur (http://turkiyeavrupavakfi.org/wp-content/uploads/2017/08/Toolbox_TAV1.pdf).  Proje ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kalkınma ajanslarının temsilcilerinin resmi toplantıların dışına taşıyarak ilk defa Pilot Eğitim ve Uygulama Çalıştayında bir araya getirme başarısını gösterdi.

Türkiye Avrupa Vakfı gerek orta gerekse uzun vadede AB ile oluşturulan ağ sayesinde Bölgesel Kalkınma Ajanslarının farklı alanlarda iş birliklerine hazır olduğunu belirtirken, projenin Fransız ortağı Centre International de Formation Europeenne (CIFE) de kurulan ortaklıklardan duyduğu memnuniyeti “Bu proje kapsamında kurulan ortaklık, CIFE’ın mevcut paydaş ağının genişlemesini mümkün kıldı: bölgesel ve yerel politika oluşturma konusunda çalışan uzmanlar, kuruluşlar ve kurumlar, yerel ve bölgesel aktörler ve tüm ortaklar. CIFE, yıllar içinde her iki bölgede kuruluşlarımız tarafından düzenlenen diğer program ve girişimlerde çeşitli bağlantılar kurdu ve benzeri faaliyetler, çalıştaylar, seminerler için harekete geçebilir.” diyerek özetledi. Daha fazla bilgi için www.turkiyeavrupavakfı.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.