Çocukça Sanat: Sanat Etkinlikleri Yoluyla İyileştirme

Cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suça karışan çocukların oranının azaltılmasına yönelik hayata geçirilen ‘Cezaevindeki Çocuklar için Sanat Etkinlikleri Yoluyla Rehabilitasyon Programının Geliştirilmesi’ ya da kısa adıyla ‘Çocukça Sanat’ Projesi, Türkiye’de çocuk cezaevlerinde uygulanacak alternatif bir rehabilitasyon programı geliştirilmesine katkıda bulundu.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin (SHUDER) İzmir şubesi tarafından başlatılan “Çocukça Sanat” Projesi, Romanya’dan ortakları Hayat Boyu Öğrenmeyi Destekleme Derneği Merkezi’nin (CPIP) desteğiyle ceza infaz kurumlarındaki çocukların iletişim ve kendini ifade etme becerilerinin güçlendirilmesi, çatışma çözme gibi konularda yaşadıkları problemlerin çözümüne yönelik bir program geliştirdi.

Proje Koordinatörü Ezgi Baltalı, proje kapsamında ceza infaz kurumlarıyla bu amaca yönelik çeşitli çalıştaylar gerçekleştirdiklerini ve psikososyal servis uzmanlarına yönelik geliştirdikleri iyileştirme programına yönelik uygulayıcı eğitimleri verdiklerini belirtiyor. Programın verimliliğinin ölçülmesiyle ilgili bir de akademik araştırma yürütüldü. Türkiye, Romanya ve diğer AB ülkelerinin alternatif rehabilitasyon programlarının karşılaştırmasını içeren bu akademik araştırma, proje sonunda tamamlanarak sonuçları paylaşılacak.

İyileştirme için güçlü ve sürdürülebilir diyalog

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Urla Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun katılımıyla yürütülen projenin açılış toplantısı 2021 Kasım ayında gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye’de çocuk ceza infaz kurumları, çocuk eğitimevleri ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde çocuklara yönelik uygulanan eğitim ve iyileştirme çalışmaları ve sanat terapisi uygulamalarıyla ilgili bilgi paylaşıldı, ortaklarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

2022 Nisan ayında proje ortağı CPIP’in ev sahipliğinde Romanya’nın Timisoara kentine düzenlenen çalışma ziyaretinde Romanya – AB Yetişkin ve Çocuk Adalet Sistemi üzerine detaylı bir çalışma gerçekleştirildi. Romanya’daki çocuk ceza infaz kurumlarının tanıtıldığı ve alanda yürütülen çalışmaların aktarıldığı ziyarette ayrıca Türkiye – AB Çocuk Ceza Sistemi arasındaki farklar ve benzerlikler üzerine görüşüldü.

2022 Mayıs ayında ise projenin tüm paydaşlarıyla birlikte “Çocukça Sanat” eğitmenleri İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun misafiriydi. Burada, Kurum İşyurdu Tekstil ve Seramik Atölyesi ve kurs alanları ziyaret edildi, çocukların ürettikleri ürünler sergilendi.

Proje kazanımları neler olacak?

Proje sonunda SHUDER ve CPIP arasında kurulmuş olan ortaklığın yanı sıra AB üye ülkelerdeki STK’lar ile yeni diyaloglar kurulması bekleniyor. Böylelikle, devam eden akademik araştırmalarla birlikte, AB üye ülkelerindeki en iyi uygulamalar incelenerek Adalet Bakanlığı’na politika önerileri sunulacak. Proje bitiminde alternatif rehabilitasyon programında çocuk cezaevlerindeki 16 personelin becerilerinin yüzde 100 artırılması ve tekrar suça karışan çocuk oranında yüzde 10 azalma sağlanması hedefleniyor.