Demokratik katılım projesi STGM’nin öncülüğünde devam ediyor!

Türkiye’de güçlü ve demokratik bir sivil toplum vizyonuyla faaliyetlerini yürüten Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) “Demokratik Katılımın Güçlendirilmesi için Türkiye ve Avrupa’dan İyi Örneklerin Yaygınlaştırılması” kapsamında Sivil Toplum Diyaloğu tarafından destekleniyor.

Geçtiğimiz ay Brüksel’e çalışma ziyaretinde bulunan proje ekibi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri AB-Türkiye ilişkileri hakkında bilgi edinme fırsatı bularak sivil toplum deneyimlerini aktardı.

Avrupa Birliği Komşuluk İlişkileri ve Genişlemeden Sorumlu Müdürlükte Türkiye masası şefi sayın Patrick Paquet’yi ziyaret eden ekip, Avrupa perspektifinden Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirme fırsatı buldu.

Proje hakkında detaylı bilgi için: www.stgm.org.tr