Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi (Sivil Katılım)

Program Detayları

Proje Kısa Adı : Sivil Katılım Projesi
Faydalanıcı Kurum : Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)
Eş Faydalanıcı Kurum : İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STİGM)
Uygulayıcı Kuruluş : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Lider Kuruluş : Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı (ABB)
Proje Bütçesi : 5,823,600.00 USD (AB Finansmanlı)

Proje Uygulama Süresi : 33 ay (Ocak 2023- Eylül 2025)
Nihai Faydalanıcılar : Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STİGM), İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlükleri, kalkınma ajansları, belediyeler, yerel kamu idareleri, sivil toplum kuruluşları ve ağları, düşünce kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, özel sektör temsilcileri, yerel nüfus.
Uygulama Alanı : Hibe Bileşeni: Duyurusu yapılacak teklif çağrısına tüm illerden başvuru yapılabilecektir. Katılımcılık &Kapasite Geliştirme Bileşenleri: Teknik destek faaliyetleri faydalanıcı kurumlar tarafından daha önce belirlenmiş 7 pilot ilde (Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Mersin, Trabzon) uygulanacaktır.

Program Kapsamı

Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi (Sivil Katılım Projesi), Katılımcı Öncesi Yardım Aracı-II (IPA II) Fonları çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanmaktadır. 

Projenin ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), eş-faydalanıcısı ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüdür (STİGM). Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, IPA-II Sivil Toplum Sektörünün lider kurumu  olarak, projenin etkin bir biçimde uygulanması ve izlenmesine yönelik çalışmaları yürütecektir. Proje 2023 yılı Ocak ayı ile 2025 yılı Eylül ayı arasında uygulanacaktır. Projenin toplam bütçesi yaklaşık 5,8 milyon USD olup bütçenin %60’ı, bir hibe programı aracılığıyla sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler/kamu idareleri ortaklığında gerçekleştirilecek yerel projelere tahsis edilecektir.

Sivil Katılım Projesi, Türkiye’de demokratik yerel yönetişim için sivil katılımın ve gönüllülüğün güçlendirilmesini amaçlamaktadır.  Proje, sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına katılımını, güven ve karşılıklı anlayışa dayalı sivil toplum-kamu işbirliğini,  gönüllülük  için elverişli ve sürdürülebilir bir ortam yaratılmasına destek olmayı hedeflemektedir. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile Türkiye’de gönüllülüğe ilişkin yasal çerçeveye temel teşkil edecek bir taslak çalışmanın yapılması planlanmaktadır.  

Projenin Bileşenleri  

 

Proje kapsamındaki faaliyetlerin sonucunda aşağıda listelenen sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir: