‘Despartar İzmir’ Projesi Azınlık Cemaat Vakıfları Zirvesini gerçekleştirdi

İzmir Musevi Cemaati Vakfı tarafından Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında yürütülen “Despertar İzmir” Projesi’nin  Azınlık Cemaat Vakıfları Zirvesi 25-27 Nisan 2022 tarihlerinde İzmir’de düzenlendi. AB Başkanlığı  Proje Uygulama Daire Başkanı A.Hakan Atik’in açılış konuşmalarını gerçekleştirdigi etkinlikte azınlık vakıflarının sorunları ele alınarak çözüm önerileri tartışıldı.

Gerçekleştirilen zirveye Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yahudi, Rum, Ermeni ve Süryani Cemaatlerinin temsilcileri katıldı.