Dışişleri Bakan Yarımcısı AB Başkanı Faruk Kaymakcı Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu Diplohack Etkinliğinin açılışına katıldı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) Sivil Toplum Sektörü altında desteklenen Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında “Diplohack” etkinliği 4-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenleniyor.

4 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da TED Üniversitesinde gerçekleşen Diplohack etkinliği açılışına katılan T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Türkiye-AB sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesinin öneminin altını çizdi. Büyükelçi Faruk Kaymakcı Türkiye ve AB ilişkileri ve Türkiye’nin AB üyelik süreciyle ilgili konularda katılımcıların online katıldığı bir anket düzenledi ve sonuçları değerlendirdi.

Etkinliğin açılışına katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Avrupa Birliği’nin sivil toplumun güçlenmesine verdiği önemi vurguladı.

Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, İzmir, Rize, Samsun, Sivas, Van, Çanakkale, Hatay ve Elazığ illerinden etkinliğe katılacak yarışmacılar, Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğunu güçlendirmek için yaratıcı öneriler sunmak üzere oluşturulacak çalışma gruplarında ortaya çıkaracakları fikirleri jüri değerlendirmesine sunuyorlar. Dereceye giren öneriler, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Dışişleri Bakanlığı ilgili birimleri, AB Büyükelçileri, AB ülkelerinin liderleri, Türkiye’de faaliyet gösteren ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile paylaşılacak.

Türkiye AB Sivil Toplum Diyaloğu Diplohack etkinliği, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği işbirliğinde düzenlenmektedir. Daha fazla bilgi için www.ab.gov.tr ve www.siviltoplumdiyalogu.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

 

Diplohack Nedir?

Diplohack, diplomatları ve diğer tüm kilit paydaşları ilgili sorunlara çözüm bulmak için bir araya getiren yaratıcı bir süreçtir.

Diplohack, iki unsurdan oluşur:

1-Fikir Aşaması: Bir sorun ya da üstesinden gelinecek bir zorluğa ilişkin çözüm önerileri geliştirmeyi hedefleyen yaratıcı bir süreçtir. Paydaşların bir konu etrafında bir araya geldiği, yeni fikirler ortaya çıkarmayı ve mevcut fikirleri beyin fırtınası aracılığıyla olgunlaştırmayı amaçlar.

2-Hackathon: Fikir aşamasının sonucunda bulunan kavramlar ve edinilen bilgilerin somut hale getirildiği aşamadır. Hackathonlar genellikle 48 saat sürer.