Diyalog için Birlikte Çalışıyoruz! – AB Konularında Etkin İletişim için Diyalog Çalıştayı

AB Konularında Etkin İletişim için Diyalog Çalıştayı 2-3 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşiyor.

Çalıştayda, AB üyelik sürecinde hayata geçirilen reformların günlük hayatımıza etkisi konusunda kamuoyunu bilgilendirmede kilit görevler üstlenen medya, STK ve kamu temsilcileri bir araya geliyor.

Bu çalıştaya uzanan yolculuk 2014 yılının Ekim ayında düzenlenen Yol Haritası Çalıştayı ile başladı. AB üyeliği ve değerlerinin topluma daha iyi aktarılması için bu üç sektörün nasıl daha etkili bir iletişim kurabileceklerinin tartışıldığı bu çalıştayda Diyalog Seminerlerinin çatısı oluşturuldu.

2015 yılı içerisinde Antalya, İstanbul, Gaziantep, Samsun, Eskişehir ve İzmir’de 6 Diyalog Semineri düzenlendi. Seminer kapsamında gerçekletirilen  Anlamak, Anlatmak, Anlaşmak paneline 600’ün üzerinde, çalıştaylara da  200’ü aşkın sektör temsilcisi katıldı. Önümüzdeki günlerde bu çalıştayların önemli bir çıktısı olan bir rehber kitap yayınlanacak.

Seminerlerin tamamlanmasını takiben, katılımcılar arasından seçilen temsilciler Brüksel’e düzenlenen bir çalışma ziyaretiyle AB mekanizmalarını ve değerlerini yerinde gözlemleme ve tanıma fırsatı yakaladılar.

Şimdi tüm bu çalışmaların sonuçlarını değerlendirme zamanı! Hep birlikte diyaloğa hem AB hem de Türkiye gözünden yeniden bakacağız!

Çalıştayın ilk gününde, uzmanlar sektörler arası diyaloğun AB konularındaki iletişimi nasıl güçlendirdiği AB’den ve Türkiye’den örnekler ve kendi sektörel deneyimleri yoluyla aktaracaklar. Çalıştayın ikinci gününde ise Türkiye’nin 6 ilinde düzenlen Diyalog Seminerleri değerlendirilecek ve katılımcılar AB ile ilgili konularda etkin iletişimin iyi uygulama örneklerini değerlendirme fırsatı bulacaklar.

Diyalog Seminerleri hakkında daha fazla bilgi için http://siviltoplumdiyalogu.org/diyalog-seminerleri/