Diyalog için İletişimde İlk Adımlar Kitabı Yayınlandı

2015 yılında Diyalog Seminerlerini planlarken amacımız kamu, sivil toplum ve medya kurumları arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek, uzun vadeli iletişim ağı kurabilmekti. Bu amaçla düzenlediğimiz Diyalog Seminerlerinde iletişime dair pek çok faydalı bilgiler edinildi ve paylaşıldı. Diyalog Seminerlerine giden yol, bu süreçteki kazanımlar ve yol gösterici ipuçlarını Kamu-STK-Medya İşbirliği için Diyalog – İletişimde İlk Adımlar Kitapçığı ile birlikte sizlere sunuyoruz. Avrupa Birliği Projeleri için medya ve iletişim planından, iletişimin temel kurallarına, birçok faydalı bilgiye bu kitapçıktan ulaşabilirsiniz.