Diyalog için Yola Devam!

AB Konularında Etkin İletişim için Diyalog Çalıştayı 2-3 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Medya, sivil toplum ve kamu temsilcilerini bir araya getiren çalıştayın açılış konuşmasını AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir yaptı. Cangir konuşmasında, bu üç sektörün müzakere sürecine daha aktif katılımından doğacak sinerji ve ortak çalışma kültürünün Türkiye’nin AB üyelik sürecine büyük ivme kazandıracağına inandıklarını belirtti.

Avrupa Birliği ülkelerinde  medya, sivil toplum kuruluşları ve kamunun rolünün ele alındığı ilk oturuma, Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı’nın Brüksel temsilcisi Marco Carnesecchi, İktisadi Kalkınma Vakfının Brüksel Daimi Temsilcisi Haluk Nuray ve Avrupa Basın Kulübü onursal kurucu başkanı Maria Laura katıldı.

İkinci oturumda Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında medya projeleri yürüten YouthArt başkanı Murat Akbıyık, Ünye TV Genel Yayın Yönetmeni Şakir Gürel ve Aral Grup Yöneticisi Arzu Akgün projelerinin AB konularında halkı bilgilendirme ve iletişimi güçlendirme konusunda yaptıkları çalışmaları aktardı.

Çalıştayın ilk günü Diyalog Seminerlerinden Yansımalar paneliyle sona erdi. Gazeteci Zeynel Lüle, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun ve Bilkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Andreas Treske, 6 ilde gerçekleştirilen diyalog seminerlerinden ve Brüksel çalışma ziyaretinden edinilen tecrübeleri paylaştı. AB değerlerinin ve bu değerlerin günlük hayata etkilerini kamuoyuna doğru bir şekilde anlatmak için her bir sektörün nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, mesleki birikimlerinden örneklerle paylaştılar.

Çalıştayın ikinci günü Brüksel Çalışma Ziyaretine katılan temsilcilerin sunumlarıyla başladı. Etkinlikten edindikleri tecrübeleri kamu adına Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Sibel Mehter Aykın; sivil toplum kuruluşları adına Belgesel Sinemacılar Birliğinden Yasin Ali Türkeri ve medya adına da Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi araştırma görevlisi Sibel Turan Akan izleyicilere sundu.

Grup çalışmalarıyla devam eden oturumda katılımcılar, Nisan 2015’de başlayan Diyalog Seminerleri ve devam etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere bir dizi soruya yanıt aradı:

  • Diyalog Semineri etkinliklerine katılımınız sonucunda çalışma pratiğinizde ve/veya kuruluşunuzun çalışma pratiğinde ne tür değişimler gözlemlediniz?
  • Sektör temsilcileri bu diyaloğu nasıl daha ileriye götürebilir? Bu konuda önerileriniz nelerdir?
  • Avrupa Birliği Bakanlığı bu süreci nasıl kolaylaştırabilir? Bu konuda önerileriniz nelerdir?

Grup çalışmalarından elde edilen sonuçlarla hem diyalog seminerlerinin etkisi değerlendirildi hem de gelecek dönemdeki etkinliklerin planlaması için öneriler geliştirildi.