Diyaloğa siz de katılın

Sivil Toplum Diyaloğu Programının yeni dönemi 2015 yılında yayımlanan teklif çağrıları ile hız kesmeden devam ediyor. Programın dördüncü ayağını oluşturacak bu dönemde, yaklaşık 11 milyon Avro bütçeyle, AB’nin dokuz politika alanında geliştirilecek projelerin desteklenmesi hedefleniyor. Bu dokuz alan arasındaysa çevre; enerji; tüketicinin ve sağlığın korunması; adalet, özgürlük ve güvenlik; iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi, bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu; işletme ve sanayi politikası; tarım ve balıkçılık ile eğitim yer alıyor.

Dokuz hibe programı kapsamında proje başına en fazla 150.000 Avro destek sağlanıyor. Sunulan projelerin uygulama süreci en az 10 en fazla 15 ay olabilecek ve proje başvuruları ise İngilizce olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılacak.

Önemli:

Sivil Toplum Diyaloğu hibe programlarında başvuru sahiplerinin eş-başvuranlarla birlikte başvurması zorunlu. Türkiye’den başvuru sahiplerinin AB Üye Ülkelerinden en az bir eş-başvuranı ve AB Üye Ülkelerinden başvuru sahiplerinin Türkiye’den en az bir eş-başvuranı bulunmalı.

 

ÇEVRE


Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran)   Olabilecekler Toplam Bütçe (Avro) Son Başvuru Tarihi
• Doğa koruma 

 • İklim eylemi

 

Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar); Üniversiteler, Belediyeler ve Belediye Birlikleri, Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler ve Barolar 1.778.000 25 Mayıs 2015

 

ENERJİ


Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe (Avro) Son Başvuru Tarihi
 

 • Enerji verimliliği
 • Yenilenebilir enerji
 • Elektrik ve doğal gaz
Sivil Toplum Kuruluşları(Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) 1.000.000 25 Mayıs 2015

 

TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI


Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe (Avro) Son Başvuru Tarihi
 

 • Tüketici hakları
 • Halk sağlığı
Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar)  1.000.000 25 Mayıs 2015

 

ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK


Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe (Avro) Son Başvuru Tarihi
 

 • Göç, iltica ve insan ticareti ile mücadele
Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar)

Üniversiteler, Düşünce Kuruluşları, Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler ve Barolar  1.000.000 1 Haziran 2015

 

İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

[/cmsms_ta

Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe (Avro) Son Başvuru Tarihi
 

 • AB ülkelerinde tesis edilen mesleki yeterliliklerin karşılık tanınması sisteminin daha iyi kavranabilmesi için meslek örgütleri arasında işbirliği yapılması
Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar)

Üniversiteler, Düşünce Kuruluşları, Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler, Barolar, İşçi ve İşveren Sendikaları  1.000.000 1 Haziran 2015

 

BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU


Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe (Avro) Son Başvuru Tarihi
 

 • Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel kalkınmada stratejik planlama
 • Kalkınma Ajansları için ekonomik kalkınma modelleri ve analitik araçlar
 • Bölgesel politika tasarımı için ortak veritabanı
 • Kalkınma politikalarının izleme, değerlendirme ve etki analizi
 • Bölgesel planlamada etkin ortaklık
Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) 

Kalkınma Ajansları Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar);Kalkınma Ajansları 1.000.000 5 Haziran 2015

 

İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI


Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe (Avro) Son Başvuru Tarihi
 

 • Girişimcilik öğrenimi ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi
 • Üretimde ve ürünlerde enerji ve çevre performanslarının iyileştirilmesi
 • Çevreye duyarlı ve enerji verimli ürünlerin, teknolojilerin ve üretim süreçlerinin benimsenmesine yönelik bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşımı
Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar);  1.000.000 5 Haziran 2015

 

TARIM VE BALIKÇILIK

Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe (Avro) Son Başvuru Tarihi
 

 • Tarım ve kırsal kalkınma
 • Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı
 • Balıkçılık
Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar);Kooperatifler, üretici birlikleri, ihracatçı birlikleri, ziraat odaları, federasyonlar, konfederasyonlar
2.000.000 5 Haziran 2015

EĞİTİM

Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe (Avro) Son Başvuru Tarihi
 

 • Erken okul terklerinin önlenmesi ile mücadele
 • Hayatboyu öğrenme için anahtar beceriler/ yeterliliklerin geliştirilmesi (örn: dijital beceriler, öğrenmeyi öğrenme ve girişimcilik)
 • Öğretmenlerin mesleki ve pedagojik gelişimlerinin iyileştirilmesi
 • Okul öncesi eğitim
 • Yetişkin eğitiminde kalite
Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar);Üniversiteler, Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler  
1.000.000 1 Haziran 2015