Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi Ocak ayında başlıyor

Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi 2023 yılı Ocak ayında başlayacak olup, STK’lar ve yerel yönetimler arasında sürdürülebilir ortaklıklar kurulmasını ve yerel/ulusal düzeyde gönüllülüğü desteklemeyi amaçlıyor.  Proje, BM Kalkınma Programı Türkiye’nin (UNDP) koordinasyonunda ve Avrupa Birliği Başkanlığının teknik katkılarıyla hayata geçirilecek. Toplam 6 milyon avro bütçeye sahip olan projenin faydalanıcıları, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüdür.