elele Kültür ve Sanat STK Ağ Portalı Açıldı

Hak temelli kültür ve sanat çalışmaları sürdüren STK’ları takip etmek ve STK’lar arası iletişimi güçlendirmek amacıyla hazırlanan elele Kültür ve Sanat STK Ağ Portalı tüm STK’ların kullanımı için hazır.

Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog (elele) Projesi kapsamında hayata geçirilen elele Kültür ve Sanat STK Ağ Portalı bu alanda faaliyet yürüten tüm STK’ları bir araya getirerek iletişim ve koordinasyon alanlarındaki ihtiyaçları kolaylaştırmayı hedeflemektedir. STK’ları aynı çatı altında buluşturacak olan portal; 

  • Benzer alanlarda faaliyet sürdüren kurumlardan haberdar olma ve onlara ulaşma,
  • Proje fikirleri için ortak bulma, iş birlikleri geliştirme,
  • Gönüllü/üye ağını daha aktif ve güçlü bir hale getirme,
  • Düzenlenecek olan kültür ve sanat etkinliklerini (sahne/performans sanatları etkinlikleri, atölyeler, söyleşiler, araştırmalar vb.) daha geniş bir kitleye ulaştırma,
  • Türkiye’de ve Avrupa’da kamu ve özel sektör tarafından yapılan tüm açık çağrıları takip etme amacıyla kuruldu.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri https://stkagi.elele.eu/ adresinden ağa ulaşabilir, kayıt olabilir, iş birliği kurmak istedikleri alanlarda çağrı yayınlayabilir ve benzer alanlarda çalışan sivil toplum örgütleriyle iletişim kurabilirler.