Erzurum, Trabzon ve Mardin’de etki değerlendirme eğitimleri verildi. Sırada yurtdışı eğitimleri var!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Ajansları Gelişiyor projesi kapsamında etki değerlendirme eğitimlerinin yurtiçi ayağı tamamlandı. Kalkınma Ajanslarda etki değerlendirme konusunda kapasite oluşturarak, mali destek programları çerçevesinde verilen desteklerin hem daha iyi değerlendirilmesi hem de yeni yöntemlere hakim uzman ağı oluşturulması için verilen bu ilk eğitimleri yurtdışında verilecek olan eğitimler takip edecek.

Eğitimlerin ilki Erzurum’da, ikincisi Trabzon’da ve sonuncusu da Mardin’de gerçekleşti. Proje ortağı olan Kalkınma Analitiği Derneği tarafından 2 günlük 8 modülden oluşan etki analizi eğitimleri Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Serhat Kalkınma Ajansı, Mevlana Kalkınma Ajansı ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı personeline yönelik olarak hazırlandı.

Yurt içi eğitimlerden sonra, eğitimlere katılan Ajans personeli arasından 21 kişi Londra merkezli diğer proje ortağı Institute for Fiscal Studies (IFS) tarafından 11-15 Temmuz 2016 tarihlerinde Londra’da verilecek daha kapsamlı bir etki değerlendirme eğitimi alacak.

Proje hakkında daha fazla bilgi için http://siviltoplumdiyalogu.org/project/dogu-ve-guneydogu-anadolu-kalkinma-ajanslari-gelisiyor/ adresini ziyaret edebilirsiniz.