‘Etki Yatırımı ve Sivil Toplum Konferansı’ gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen “Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu ve Sivil Toplum Destek Programları Teknik Yardım Projesi” kapsamında Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) iş birliğinde düzenlenen “Etki Yatırımı ve Sivil Toplum Konferansı” 29 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.

Konferans, AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, AB Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Duygu Yardımcı ve EYDK Genel Sekreteri Dr. Onur İlhan’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik yaptığı konuşmada; sivil topluma yönelik en köklü hibe programlarından birini uygulayan ve Sivil Toplum Sektörünün lider kuruluşu olan AB Başkanlığının sivil topluma yönelik desteklerin ve projelerin etki perspektifiyle planlanıp değerlendirilmesine verdiği önemini vurguladı.

Konferans, etki yatırımına dair somut süreçler ve etki ekosisteminde sivil toplum kuruluşlarının yerinin ele alındığı “Başarı Hikayeleri ile Ufuk Turu” paneli ile devam etti. EYDK Genel Sekreteri Dr. Onur İlhan’ın moderasyonunu yaptığı panelin konuşmacıları; Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) Genel Müdürü Mehru Aygül ve Açık Açık Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi İ. Renay Onur oldu.

Konferansın ikinci yarısında “Girişimci Hayırseverlik”, “Etki Ölçümü ve Yönetimi” ve “Şeffaflık ve Kapsayıcılık” konularında üç farklı çalışma grubundan oluşturulan bir çalıştay düzenlendi. Çalıştay oturumlarında 32 farklı kurum, etki yatırımlarında sivil toplumun dönüştürücü rolü hakkında görüş ve önerilerini sundu. Çalışma gruplarının katkıları bir rapora dönüştürülerek taraflarla paylaşılacak.