‘Güçlü Kurum, Güçlü Bölge’ ve ‘Güçlü Bölge, Güçlü Sivil Toplum’: Bölgesel İş Ağları

‘Bölgesel İş Ağları’ Projesi ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üye federasyonlarının kurumsal kapasiteleri ve proje geliştirme becerileri güçlendirildi, üyelerin sivil toplum bilinci artırıldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal’a göre “Bölgesel İş Ağları” ya da kısa adıyla BİA Projesi, ‘Güçlü Kurum, Güçlü Bölge’ ve ‘Güçlü Bölge, Güçlü Sivil Toplum’ yaklaşımı ile yerelden bölgesele ve ulusala uzanan değer yaratma zincirinin bir parçası olacak. Sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçilik gücü artışı için yerel ve bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi gerektiğini belirten Ünal, bunun yolunun da o bölgede faaliyet gösteren ekonomik aktörler, STK’lar, iş dünyası kuruluşları, kamu ve yerel yönetimler ile akademinin, katılımcı ve kapsayıcı iş birlikleri kurmasından geçtiğini belirtiyor.

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi kapsamında TÜRKONFED’in yürütücülüğünde hayata geçirilen ve on iki ay süren “Bölgesel İş Ağları” Projesi üç aşamadan oluştu.

Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (TRAKYASİFED), Mevlâna Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MEVLANASİFED), Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DASİFED) Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED), İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) ise projede yer alan diğer kuruluşlar oldu.

Adım adım BİA Projesi

TÜRKONFED çatısı altında yer alan 30 federasyonun kurumsal kapasitelerini ve proje geliştirme becerilerini artırmak amacıyla hayata geçirilen proje faaliyetleri üç aşamada gerçekleştirildi. Birinci aşamada, üye federasyonların tam zamanlı personelinin mesleki bilgilerini, yetkinliklerini ve ağ içindeki iş birliğini geliştirmek için bir eğitim programı geliştirildi.

Projenin ikinci aşamasında bölgesel kalkınmada “açık inovasyon” yaklaşımı ile vatandaşların ilgisini çekecek fikir yarışmaları düzenlendi. Bu yarışmalarda yaratıcı ve yenilikçi fikirler TÜRKONFED ile birlikte üye federasyonların seçiciler kurulları tarafından ödüllendirildi. Yarışmalarda, Anadolu’da sivil toplum kapasitesinin geliştirilmesi, iş birliklerinin artırılması, ortak akıl ile bölgesel kalkınma için projeler oluşturulması ve bölgesel kalkınmaya yönelik tasarlanacak projelerin geliştirilme aşamasına toplumun da dahil olabilmesi hedeflendi.

Bu yarışmalar İPEKYOLUSİFED (Erzurum, Erzincan, Bayburt), DOĞUSİFED (Van, Bitlis, Hakkâri, Muş, Bitlis), DASİFED (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), MEVLANASİFED (Konya, Karaman), TRAKYASİFED’in (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Projenin üçüncü aşamasında ise TÜRKONFED’e üye tüm federasyonların, derneklerin ve üyelerin birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri bir dijital platform oluşturuldu. Feyyaz Ünal’a göre proje için oluşturulan dijital platform, üyeler arasındaki sinerjiyi artırırken, bölgesel ve yerel düzeyde kalkınma odaklı projelerin geliştirilmesi için ortak bir zemin oluşturacak. Ünal aynı zamanda yerelde tüm paydaşların sürecin bir parçası olmasıyla, ortaya çıkacak başarının da çarpan etkisini artıracağını belirtiyor.

Federasyonlar, dernekler ve üyeleri arasında iletişimi artıran, iş ağlarını güçlendirerek potansiyel iş birlikleri yaratan, kurumsal kapasitenin gelişmesine destek olan Bölgesel İş Ağları platformuna https://bia.turkonfed.org/ adresi üzerinden ulaşılabilir.