İşitme Engelli STK’ları Ortak Platformda

Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’nin (VİED) İstanbul’dan İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED) ortaklığıyla yürüttüğü ‘İşitme Engelli STK’ları Birlikte’ Projesi, oluşturulan platform ile işitme engellilerin haklarının görünür kılınmasını sağladı.

“Türkiye’nin dört yanından gelen STK’lar ile Van’da düzenlediğimiz dört çalıştay sonucunda bir platform kurduk. Bu platformda; kurumsal kapasite, savunuculuk, lobi faaliyetleri, engelli hakları, iş birliğinin sağlanması ve birlikte daha güçlenmek adına çalışmalar yürüttük.” Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’nde proje sorumluları projenin kazanımlarını bu sözlerle özetliyor.

Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi kapsamında sürdürülen proje, STK’lar arasında iyi yapılandırılmış bir diyalog kültürünün geliştirilmesiyle, sivil katılımın güçlendirilmesine ve işitme engelli STK’larının kamu politikalarını etkileme ve değiştirme kapasitelerinin artırılmasına destek sunulması amacını taşıdı.

Proje süresince platformu oluşturmak adına, engelli hakları, savunuculuk ve kampanya, iletişim ve organizasyon konularında çeşitli eğitimler düzenlendi; ihtiyaç analizine yönelik çalıştaylar gerçekleştirildi. 15 ay boyunca yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye’nin yedi bölgesinden 14 STK, https://isitmeengellilerplatformu.org/ adresi üzerinden de çalışmalarını görünür kılan ve proje ile aynı adı taşıyan bir platform oluşturdu.

Platform, işitme engelli ve sağırların haklarını görünür kılmak ve bu hakların korunması alanında hizmet veren STK’lar arasındaki iş birliğini geliştirmek üzere hayata geçirildi. Platform ayrıca, her türlü şiddeti, ihmali, ayrımcılığı ve işitme engelli ve sağır bireylerin istismarını, mevzuattan kaynaklı yoksunlukları ve hak ihlallerini tespit etmek ve önlemek için, STK’ların izleme ve savunuculuk kapasitelerini güçlendirecek çalışmalar yapmayı hedefliyor. “İşitme Engelli STK’lar Birlikte” platformu, çalışmalarında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ndeki ilgili maddeler olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel aldığını dile getiriyor.