İş’te Gençler: ‘Engelli Olmak Engel Değildir’

Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönemi’nde engelli gençlerin istihdamını artırmak ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini desteklemek hedefiyle yola çıkan ‘İş’te Gençler’ Projesi 2022 Haziran ayında gerçekleşen kapanış toplantısı ile başarıyla tamamlandı.

Anadolu Gençlik Federasyonu (ANGEF) koordinatörlüğünde Macaristan’dan PUSULA Avrupa Gençlik Ortak Yardım Derneği ortaklığıyla hayata geçirilen “İş’te Gençler” Projesinin iştirakçileri, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Engelli Kamu Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (EN-KAMU-DER). Proje, Türkiye ve Macaristan’daki gençlik STK’ları arasında güçlü ve sürdürülebilir bir diyalog kurma yoluyla engelli gençlerin istihdamına katkıda bulunmak üzere yürütüldü.

ANGEF Genel Başkanı ve Proje Koordinatörü Mesut Karaağaç, kapanış toplantısında yaptığı konuşmada proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ve proje çıktılarına değinirken, projenin çıkış noktasına ve hedeflerine de şu sözleriyle açıklık getiriyor: “Engelli gençlerin nitelikli eğitim alamamaları, engellerinin olmasından kaynaklı dışlanmalara ve ön yargılara maruz kalmaları, erişilebilirlik noktasında kısıtlı imkanlara sahip olmaları nedeniyle istihdam edilme konusunda problemler yaşadıklarının farkındayız. Gerçekleştirmekte olduğumuz ‘İş’te Gençler’ Projesinin temel hedeflerinden birini engelli gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak olarak belirledik.”

Proje kazanımları neler oldu?

Proje sürecince 15-29 yaş aralığındaki engelli gençlerin Türkiye ve Avrupa Birliği’nde istihdam edilebilmeleri için hangi yetkinlik ve becerilere sahip oldukları ve bunları nasıl geliştirileceği belirlenmeye çalışıldı. Bunu yaparken genç engelli bireylere, stratejik bir yaklaşım çerçevesinde kariyer rehberliği hizmeti verildi. Ayrıca proje kapsamında, mentörler ve akademisyenler tarafından geliştirilen kaynaklar ışığında genç engelli bireylere ulaşılarak mentörlük hizmeti verildi. Buna ek olarak, engelli gençlerin istihdamına ilişkin iyi uygulama ve deneyim paylaşımını sağlamak için Macaristan ve Türkiye arasında karşılıklı olarak çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Engelli gençlerin günlük yaşamda edindiği deneyimleri paylaşabilecekleri bir çevrimiçi forum ve kendilerini ilgilendiren içeriklerin paylaşıldığı erişilebilir kaynak merkezi ise projenin bir diğer önemli kazanımı oldu.

“İş’te Gençler” Projesi kapanış toplantısında görüşlerine başvurduğumuz proje mentörü Gizem Polat, yapılan anket çalışmaları ve SWOT analizleri sonucunda engelli gençlerin güçlü yanlarını keşfedip beceri ve yetkinliklerine göre onları doğru kaynaklarla buluşturmak için çalıştıklarını belirtirken sözlerini şu şekilde sonlandırıyor: “Engelli olmak engel değildir.”