Kadına Yönelik Şiddet İnsan Hakları İhlalidir! Sessiz Kalma!

İspanya’dan NOTUS önderliğinde yürütülen “WAVE: Şiddete Karşı Kadınlar Ağı” Projesinin kapanış konferansı 11 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da düzenlendi. İtalya, İspanya ve Türkiye’deki sivil toplum örgütleri arasında bilgi alışverişini güçlendirerek Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkıda bulunmayı hedefleyen projenin diğer ortakları da SURT (İspanya), FGB (İtalya), Kadın Dayanışma Vakfı (Türkiye) ve Türk Sosyal Bilimler Derneği (Türkiye) oldu.

WAVE Kapanış Konferansı, kadına karşı şiddet konusunda çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri, araştırmacılar, karar alıcılar ve medya temsilcilerini bir araya getirerek projenin diyalog boyutunu da güçlendirdi.

Katılımcılar, “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede Uluslararası Çerçeveler” konulu sabah oturumunda, konularında uzman iki konuşmacıyı dinleme fırsatı buldular. Prof. Carol Hagemann-White kadına yönelik şiddet konusunu Avrupa genelinde karşılaştırırken, Prof. Dr. Feride Acar Istanbul Sözleşmesinin yansımalarını dinleyicilerle paylaştı. Sivil toplum örgütlerinin kadınlara yönelik şiddeti engellemede hükümetlere büyük katkı sağladıkları belirtildi.

Bir sonraki oturum İspanya, İtalya ve Türkiye raporlarının sunumuyla başladı ve Karşılaştırılmalı Raporun sunumuyla devam etti. Kadına yönelik şiddetin üç ülkede de korkutucu düzeyde yaygın olduğunu gösteren raporda Türkiye’de mevzuat ile uygulama arasındaki açıklığa odaklanılması gerektiği ifade edildi. Kapsamlı bir derleme niteliğindeki karşılaştırmalı raporla üç ülkede konuyla ilgili bilginin arttırılması ve paylaşılmasını amaçlanıyor.

Daha sonra WAVE Atölye Çalışmaları ve Eğitimlerinin çıktıları paylaşıldı ve proje sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla proje ve aktiviteleri tek çatı altında toplayacak ortak bir platform kurulması için bir grup çalışması yapıldı. Sivil toplum ve kamu kuruluşları arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlayan bu platformla bilgi dağınıklığının da önlenmesi amaçlıyor.

Proje hakkında daha fazla bilgi için http://siviltoplumdiyalogu.org/project/siddete-karsi-kadin-girisimi-2/