Kadınlar Göç Yolunda İkinci Çalıştayına Hazırlanıyor!

Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) yürüttüğü Kadınlar Göç Yolunda projesi ikinci çalıştayını 5-6 Eylül’de İstanbul’da yapmaya hazırlanıyor. Çalıştay öncesinde İstanbul ve Gaziantep’te mülteci kadınlar üzerine bir saha araştırması yapılıyor. Bu araştırma ile kadın mültecilerin karşı karşıya olduğu somut problemler ve ihtiyaçlar belirlenecek. Araştırmanın sonuçları ise çalıştayda ele alınarak değerlendirilecek.

Türkiye ve tüm Avrupa Birliği için en önemli konulardan biri haline gelen mülteci sorununa kadınların bakış açısından bakan Kadınlar Göç Yolunda projesi aynı zamanda mülteci hakları ile ilgili yasal mevzuat konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında mültecilerle birebir ilişki içerisinde olan devlet görevlilerine yönelik eğitimler düzenlenecek. Bir diğer eğitim de mültecilerin yasal hakları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak üzere kadın mültecilere verilecek. Ayrıca, kamuoyunda mültecilere yönelik olumsuz algının yıkılması amacıyla, mülteci kadınların hikayelerinin anlatılacağı bir belgesel film çekimi planlanıyor.

AB ile Türkiye arasındaki mülteci sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların ilk ayağı Mayıs ayında “Kadın Mülteciler İçin En İyi Uygulamalar” çalıştayında yapılmıştı. İtalya’da 3 gün süren ilk çalıştayda mülteci entegrasyonu politikaları hakkında deneyimler paylaşıldı. Çalıştaya 5’i Avrupa Birliği’nden 6’sı da Türkiye’den olmak üzere 11 sivil toplum kuruluşu katıldı. Projenin ortaklarından EUROCULTURA Enstitüsü ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin de katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda Türkiye, İtalya, Almanya, Yunanistan ve Birleşik Krallık’daki mevcut mültecilerin durumları tartışıldı. En iyi uygulamalar üzerinde duruldu. Konuyla ilgili üç sivil toplum kuruluşu ziyaret edildi.

Proje hakkında daha fazla bilgi için http://siviltoplumdiyalogu.org/project/kadinlar-goc-yolunda/ adresini ziyaret edebilirsiniz.