Kamu – STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

Program Detayları

Programlama Yılı : 2014
Referans Doküman : 2014 Aksiyon Dokümanı
Uygulayan Kurum : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Başlangıç Tarihi : 14 Mayıs 2018

Program Kapsamı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, sözleşme makamı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen “Kamu – STK İşbirliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi” Mayıs 2018 – Mayıs 2020 tarihleri arasında 24 ay süreyle uygulanmıştır.

Proje genel olarak; kamu ve STK’lar arasındaki, özel olarak ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sosyal politika alanında çalışmalar yürüten STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, politika oluşturma ve karar verme süreçlerine daha aktif bir demokratik katılım yoluyla ve temel haklar ve diyalog kültürünü teşvik ederek sivil toplumun gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir.

Proje kapsamında aşağıda belirtilen dört temel alanda çıktılar elde edilmesi amaçlanmıştır:

Çıktı 1: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve STK’ların birlikte politika oluşturma, yürütme, izleme ve değerlendirme anlamında kapasitelerinin artırılması

Çıktı 2: STK’ların hukuki yardım ve danışmanlık alanlarında kapasitesinin artırılması

Çıktı 3: Davranış İlkeleri’nin (Code of Conduct) hazırlanması ve AB’ye üyelik sürecinde “19: Sosyal Politika ve İstihdam Faslı”nın müzakere hazırlıkları kapsamında hem kamu hem de STK’ların müzakerelere konu olabilecek alanlarda müzakere edebilme kapasitesinin ve deneyimlerinin artırılması

Çıktı 4: STK’lar arasında ve STK’lar ile AÇSHB ve diğer kurumlar arasında sosyal politika alanındaki işbirliğinin artırılması

Proje faaliyetleri 10 pilot il ve bu illere komşu olan illerden katılımlarla gerçekleştirilmiştir.

Pilot İller Komşu İller
Erzurum Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bingöl, Erzincan
İstanbul Tekirdağ
Bursa Yalova, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Balıkesir
Ankara Eskişehir, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray
Trabzon Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize
Diyarbakır Malatya, Adıyaman, Elazığ, Batman, Mardin
Antalya Muğla, Burdur, Isparta, Konya, Karaman
Gaziantep Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş
İzmir Manisa, Aydın
Adana Mersin, Niğde, Kayseri, Osmaniye

Proje kapsamında gerçekleştirilen bazı faaliyetler şunlardır:

 • Açılış Konferansı
 • Alınan Dersler Paneli ve İç Paydaşlar Kurulu Toplantısı
 • Haritalama Çalışması
 • Yönlendirme Komitesi Toplantıları
 • 1. İstişare Etkinliği
 • STK Bilgi ve Danışmanlık Yardım Masası (Proje Geliştirme Destek Masası)
 • Kamu – STK İstişaresine Dair İyi Uygulamalar Belgesi
 • Kapasite Geliştirme Eğitimleri:
1. Gün 2. Gün 3. Gün
Sosyal Sektörde Nitelikli Hizmet Sunumu- I Sosyal Sektörde Nitelikli

 Hizmet Sunumu- II

Örgütsel Kapasite –
Savunuculuk ve İletişim
Proje Yönetim Döngüsü I Proje Yönetim Döngüsü II Gönüllü Yönetimi ve Topluluğun Harekete Geçirilmesi
Kaynak Seferberliği
(Finansman Yaratma)
Yönetim ve Stratejik Planlama
Katılım ve Dâhil Olma
Yerel Yönetimlerle İşbirliği
STK’lara İlişkin Yasal Bağlam
 • Üst Düzey Yöneticilerine Yönelik Davranış İlkeleri Bilgilendirme Toplantısı
 • Davranış İlkeleri Eğitimleri
 • Davranış İlkeleri Rehberi
 • Çalışma Ziyaretleri
 • E-Öğrenme Platformu
 • Modüller
  • Sosyal Politika Geliştirme Döngüsü ve Sosyal Hizmet Geliştirme
  • İletişim, Kampanya ve Sosyal Medya
  • STK Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal ve Yasal Çerçeve
  • Savunuculuk ve Prosedürlere Uygunluk
  • Etkin Proje Yönetim Sistemi/ Proje Döngüsü Yönetimi
  • Topluluğun Harekete Geçirilmesi ve Gönüllü Yönetimi Stratejileri
  • İzleme ve Değerlendirme
  • Stratejik Planlama, İdari Yapı, Bağış Toplama ve Kaynak Seferberliği
 • Rehberler
  • Sosyal Sektörde STK’lar tarafından Nitelikli Hizmet Sunumuna Yönelik Rehber
  • Sosyal Politika Alanındaki AB Politikalarına Dair Rehber
  • STK’ların Örgütsel Kapasitesine İlişkin Rehber
  • STK’ların Politikaya Dâhil Olmasına İlişkin Rehber
  • STK’ların Kurumsal Kapasitesine İlişkin Rehber
 • İş Birliği ve Proje Hazırlama Çalıştayları 

Proje Çıktıları: