Kamu, STK ve Medya İşbirliği İçin Diyalog Seminerleri

 

Sivil Toplum Diyaloğu Programının üçüncü döneminde, Türkiye-AB ilişkilerinde toplumların birbirine yönelik algılarının iyileştirilmesi ve karşılıklı anlayışın artırılmasında etkin rol oynayan aktörleri bir araya getiren bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Program kapsamında; medya, sivil toplum kuruluşları ve katılım sürecinin birincil aktörleri olan kamu kurumları arasında sağlam bir iletişim ağı kurulmasına destek olmak için “Diyalog Seminerleri” düzenlendi.

2015 yılında medya, sivil toplum ve kamu kurumu temsilcilerinin ortak katılımlarıyla düzenlenen bir çalıştay ile içeriği belirlenen Diyalog Seminerlerinin üç ana hedefi vardı:
1. Avrupa Birliği ile ilgili konular hakkında aktörler arası iletişim ve diyaloğun güçlendirilmesi
2. Katılım sürecinde medyanın rolünün güçlendirilmesi
3. AB ile ilgili konularda  medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumlarıyla iletişim ve ilişkilerinin güçlendirilmesi

.

Diyalog Seminerleri
Sırasıyla Antalya (21-22 Nisan 2015), İstanbul (13-14 Mayıs 2015), Gaziantep (16-17 Haziran 2015), Samsun (9-10 Eylül 2015), Eskişehir (11-12 Kasım 2015) ve İzmir’de (16-17 Aralık 2015) düzenlenen 6 diyalog toplantısına 600’ün üzerinde sektör temsilcisi katıldı.

İki gün süren seminerlerin ilk gününde alanında uzman aktörler, Anlamak, Anlatmak, Anlaşmak Paneli ile katılımcılarla deneyimlerini paylaştılar. Bu panelin ardından düzenlenen çalıştaylarla da katılımcılar, Türkiye-AB ilişkilerinde oynadıkları rol ve kamuoyunun sürece yönelik bilgilendirilmesi için yapılan çalışmaları değerlendirme fırsatı buldu.

 

Seminerleri takiben 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında Avrupa’daki iyi uygulama örneklerini incelemek amacıyla Brüksel’e bir çalışma ziyareti düzenlendi. Kamu, STK ve medya temsilcilerinin katıldığı program kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Daimi Temsilciliği, AB Uluslararası Avrupa Hareketi , European Network on Independent Living (ENIL), Avrupa Parlamentosu, Brüksel Basın Kulübü, Schearbeek Belediyesi  ve TOBB/İKV ziyaret edilerek Avrupa ve Türkiye’deki iş dünyası gözünden kamu, medya ve sivil toplum ilişkisi tartışıldı.

Çalıştaylarda  mesaj, hikaye ve projelerin dikkat çekmesi için neler yapılması ve yapılmaması konusunda listeler de hazırlandı.

DİKKAT! UNUTMAYALIM!

DİKKAT! YAPMAYALIM!

 • Başlık ilgi çekici olmalı
 • Ana mesaj ilk paragrafta verilmeli
 • İlk paragrafta özet verilmeli
 • Özetleyen spot kullanılmalı
 • Ara başlıklarla haber süslenmeli
 • Metin dili anlaşılır olmalı ve sade bir dil kullanılmalı
 • İmla kurallarına özen gösterilmeli
 • Kısaltmaların açıklamaları verilmeli
 • Mesaj doğru seçilmeli
 • 5N 1K yaklaşımı kullanılmalı
 • Ele alınan konu ile ilgili kapsamlı bilgi verilmeli
 • Proje kapsamındaki hedef ve amaç vurgusu yapılmalı
 • İstatistiki bilgiler olmalı, sayısal veriler varsa grafiklendirilmeli
 • Haber içinde proje paydaşının ifadelerine yer verilmeli
 • Belge, bilgi, rapor varsa muhakkak göstermeli
 • Kaynak ve referanslar unutulmamalı
 • Gündemle ilgili haberle ilişkilendirilmeli
 • Yüksek çözünürlüklü (300 dpi) ve projeye özgü görsel malzemeler iyi kullanılmalı,
 • Görsel çok büyük ise link olarak eklenmeli
 • Hareketli görsele link verilmeli
 • Tanıtım linkleri unutulmamalı
 • Web sayfası, sosyal medya hesabı verilmeli
 • Protokol, kişiler metine eklenebilir
 • Ayrıntılı bilgi için iletişim bilgileri tam olmalı
 • Temas kişilerinin bilgisi verilmeli
 • Kurumsal logo kullanılmalı ve link verilmeli
 • Tekrardan uzak durulmalı
 • Uzun cümle kurulmamalı
 • Gereksiz teknik terimler ve yabancı sözcüklerden
 • kaçınılmalı
 • Kalabalık kişi ve isimleri metne eklememeli
 • Bilgiye boğmamalı, gereksiz ayrıntıdan kaçınılmalı

“ANLAMAK, ANLATMAK, ANLAŞMAK PANELİ” KOLAYLAŞTIRICI VE PANELİSTLERİNİ TANIYALIM

Diyalog Seminerleri Kolaylaştırıcıları

Yeşim Gözde Ersoy
Pazarlama iletişimi konusunda İngiltere, Charter Institute of Marketing’de eğitim aldı. Uzun yıllar British Council Türkiye ofisinde, İletişim ve Pazarlama alanında çalıştı. Onyedi ülkeyi kapsayan Doğu Avrupa Bölgesinde yürütülen kültür sanat, bilim ve sosyal kalkınma projelerinin iletişim tasarımı ve uygulaması, halka ilişkiler ve tanıtım etkinliklerinden sorumlu oldu. 2011 yılından beri Sivil Toplum Diyaloğu Programında iletişim uzmanı olarak görev alıyor.

Diyalog seminerleri kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylar boyunca grup çalışmalarına destek verdi ve katılımcılara sektörler arası iletişimi güçlendirecek yol haritaları hazırlamada yardımcı oldu.

Çiğdem Arşıray
İş idaresi ve ekonomi dallarındaki lisans eğitimini Minnesota Üniversitesi’nde  alan Çiğdem Arşıray, Lehigh Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde bitirdi. Örgütsel Davranış dalındaki doktora derslerini Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. 20 yılı aşkın süredir büyük ve orta ölçekli kuruluşlarda ve AB destekli projelerde eğitimci, kolaylaştırıcı, proje yöneticisi ve iletişim uzmanı olarak çalıştı. Arşıray’ın kapasite geliştirme ve yetişkin eğitimi alanlarında da profesyonel tecrübesi bulunuyor.

Diyalog seminerleri kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylar boyunca grup çalışmalarına destek verdi ve STK’lara mesaj, hikaye ve projelerini medyanın dikkatini çekecek hale getirmenin yollarını anlattı ve ipuçları verdi.

Diyalog Seminerleri Panelistleri

Prof. Dr. Abdülrezak Altun
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde görev yapan Abdülrezak Altun, aynı üniversitede Gazetecilik yüksek lisansı ve doktorasını tamamladı. Meslek hayatına 1985 yılında Anadolu Ajansında başlayan Altun, 1990 yılından itibaren Ankara Üniversitesi akademik kadrosunda çalışmaya başladı. Gerek Avrupa Birliği finansmanlı gerekse iç kaynaklı bir çok projede yer alan Altun, kamu ve uluslararası kurumlara iletişim danışmanlığı yaptı.

Her üç sektörde de deneyime sahip olan Prof Dr Altun, Anlamak, Anlatmak ve Anlaşmak başlıklı panelde akademi dünyası, kamu ve medya alanındaki deneyimlerini paylaştı.

Andreas Treske
1963 yılında Almanya’da dünyaya gelen Treske, öğrenimini Alman Edebiyatı ve Film sanatı üzerinde gerçekleştirdi. 1998 yılından beri Türkiye’de farklı üniversitelerde  iletişim ve tasarım, dijital medya ve sinema, radyo televizyon bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Halen Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümünde Medya ve Tasarım ile İletişim ve Tasarım konularında Yüksek Lisans eğitimi veriyor.

Bir çok Avrupa Birliği fonlu projede yer almış olan Treske, Anlamak, Anlatmak ve Anlaşmak Panelinde, STK medya işbirliğini alanındaki deneyimlerini paylaştı.

Zeynel Lüle
1987 – 2000 yılları arasında Avrupa Parlamentosu Gazeteciler Cemiyetinin Genel sekreterliği ve Cemiyet Başkanlığını yapan Zeynel Lüle, halen Avrupa Gazeteciler Birliği yönetim kurulu üyesidir. CNNTürk, Kanal D, TRT Radyo, Hürriyet Gazetesi gibi bir çok basın kuruluşunda çalışmış olan Lüle, 2000 ve 2010 yılları arasında Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk’ün Bürüksel temsilciliğini yapmıştır.

Anlatmak, Anlamak ve Anlaşmak panelinde Zeynel Lüle Medya-STK-Kamu işbirliğini, medya dünyasının gözünden değerlendirdi.

Seminer Fotoğraflarına Galeri bölümünden erişebilirsiniz.

Diyalog Seminerlerine giden yol, bu süreçteki kazanımlar ve yol gösterici ipuçlarını

KAMU-STK-MEDYA İŞBİRLİĞİ için DİYALOG 

İLETİŞİMDE İLK ADIMLAR 

kitapçığı ile sizlere sunuyoruz.