Kanser Kaderimiz Olmayacak

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, LÖSEV’le birlikte kansere dur diyor! LÖSEV tarafından yürütülen “Kanser Kaderimiz Olmayacak” projesi kapsamında Türkiye genelinde toplumu bilinçlendirme kampanyaları yürütülüyor ve okullarda kanser ve korunma yollarına ilişkin seminerler düzenleniyor.

Proje kapsamında yaz döneminde hasta evleri ziyaret edilerek ailelere hasta hakları ve tedavi süreci anlatılıyor, ihtiyaçları tespit edilerek eşya yardımları yapılıyor.

Peki hasta hakkı nedir?

İnsan haklarının sağlık hizmetlerine uyarlanması olarak değerlendirilebilir. Hasta hakları, kaynağını uluslararası insan hakları ve sözleşmelerden alır. Bunların başında Dünya Tabipler Birliği’nin 1981 yılında kabul ettiği

“Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi (*)”gelir.

Ülkemizde Hasta Hakları Nelerdir

 • Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyete uygun olarak yararlanma hakkı
 • Bilgi isteme hakkı
 • Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı (hayati tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi esastır)
 • Personeli tanıma seçme ve değiştirme hakkı
 • Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı
 • Ötanazi Yasağı
 • Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı
 • Kayıtları inceleme hakkı
 • Kayıtların düzeltilmesini isteme hakkı
 • Bilgi isteme hakkı
 • Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı
 • Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım hakkı
 • Mahremiyete saygı gösterilmesi hakkı
 • Rıza olmaksızın tıbbi işleme tabi tutulmama hakkı
 • Bilgilerin gizli tutulması hakkı
 • Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
 • Güvenliğin sağlanması hakkı
 • Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden yararlanabilme hakkı
 • İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı
 • Refakatçi bulundurma hakkı
 • Müracaat, şikayet ve dava hakkı olarak sıralanabilir.

LÖSEV “Kanser Kaderimiz Olmayacak Projesi kapsamında bizleri haklarımızı öğrenmeye, kullanmaya ve talep etmeye davet ediyor.