KOBİ’ler için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesinde çalıştaylar son hız devam ediyor!

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunun (TÜRKONFED), Türkiye’den Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Hollanda’dan da MVO Nederland ile ortaklaşa yürüttüğü projede artık sona geliniyor. Projeyle kurumsal sosyal sorumluluk bilincini arttırarak, yaklaşık 200’e yakın KOBİ’nin iş modellerini bu doğrultuda yeniden şekillendirmesi hedefleniyor.

Neden KOBİ’ler için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Önemli?

Şirketlerin sadece kendisini değil, aynı zamanda içinde bulunduğu toplumu da geliştirmesinin önemine vurgu yapan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin toplumsal kalkınmaya katkı sağladığının altını çiziyor. Sadece kar odaklı büyüme stratejileri ile şirketlerin küresel rekabette öne çıkmalarının mümkün olmadığını belirten Kadooğlu, ancak toplumu etkileyip, doğru şekilde dönüştürecek ve sosyal fayda sağlayacak projeler geliştirenlerin, yani kurumsal sosyal sorumluluğu bir kurum kültürü haline getiren KOBİ’lerin öne çıkacağını belirtiyor.

Proje ile KOBİ’lerin sosyal, çevresel, etik, insan ve tüketici hakları gibi konuları günlük iş faaliyetleriyle nasıl entegre edebilecekleri ve nasıl kurumsal bir yapıya dönüştürebilecekleri anlatılıyor. KOBİ’lere sosyal sorumluluk politikalarının temel amaç ve prensipleri de aktarılıyor. Farkındalık yaratılıyor.

Çalışma ziyaretleri, zirveler ve çalıştaylar

Proje çerçevesinde, KOBİ’ler,  iyi örnekleri yerinde görmek, çeşitli sektörlerdeki yenilikçi ve sürdürebilir politikaları izlemek üzere Hollanda’da çalışma ziyaretine katıldılar. Daha sonra gerçekleştirilen iki ayrı ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ zirvesinde, özel sektör işletmelerinden temsilciler, yerel ve ulusal seviyedeki sivil toplum çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler bir araya geldi. Panellerde kurumsal sosyal sorumluluk politikalarını tartışma fırsatı buldu.

KOBİ’ler için Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi, aynı zamanda Türkiye’nin farklı bölgelerine giderek çalıştaylar da düzenliyor. Kayseri, Kütahya ve Trabzon’da yapılan çalıştaylarda, kurumsal sosyal sorumluk alanında uzmanlar, bölgedeki KOBİ yöneticileri bir araya geldi, uygulamalı eğitimler verildi. Bundan sonra da bu çalıştaylar Kocaeli, Hatay ve Malatya’da devam edecek.

Proje, Türkiye’de ve Avrupa Birliği ülkelerinde, sektörler bazında kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının irdeleneceği, karşılaştırılmalı bir araştırma raporunun hazırlanması ve proje sonuçlarının sunulacağı kapanış etkinliği ile son bulacak.