Konya Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı, 9 Ocak 2018

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Sivil Toplum Sektörü 2016-2017 Dönemi Programlama Sürecine Hazırlık ve Uygulama Desteği Projesi” kapsamında gerçekleştirilmekte olan Sivil Toplum Sektörü Çalıştaylarının sonuncusu 9 Ocak 2018 tarihinde Konya’da düzenlenecektir.

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, sivil topluma verilen önemin bir göstergesi olarak sivil toplum bir sektör olarak kabul edilmiştir. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB mali yardımlarının sivil toplum sektöründeki programlamasını yapan lider kurum olarak ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon çalışmalarını üstlenmektedir.

Yeni dönemde Avrupa Birliği Bakanlığı ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, kamu-sivil toplum işbirliğinin güçlendirilmesi, yasal çerçevenin iyileştirilmesi ve AB-Türkiye sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi konularında projeler geliştirilmektedir. Çalıştayımız, STK’ların ‘sivil toplum sektörü’ ile ilgili farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini artırarak programlama sürecine katkı sağlamalarını ve önümüzdeki dönemde yürütülecek hibe programları hakkında bilgi edinmelerini amaçlamaktadır. 

Çalıştayın sabah oturumunda Avrupa Birliği Bakanlığı yetkililerinin ‘Sivil Toplum Sektörü’ ve Bakanlığın bu alandaki görev ve sorumlulukları ve önümüzdeki dönemde sivil topluma sağlanacak destekler ile ilgili yapacakları bilgilendirmelerin yanı sıra 2017 yılı boyunca Ankara (3), İstanbul, Trabzon ve Gaziantep’te düzenlenen Sivil Toplum Sektörü Çalıştaylarının çıktıları katılımcılar ile paylaşılacaktır. Çalıştayın öğleden sonra oturumunda ise grup çalışmaları yapılacaktır. 

9 Ocak 2018 tarihinde Konya’da düzenlenecek Sivil Toplum Çalıştayı’na katılmak için başvuru formunu doldurmak gerekmektedir. Katılım 50 kişi ile sınırlı olup, katılımcılara Ocak ayı içerisinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.  

Son Başvuru Tarihi: 5 Ocak 2018, Cuma saat 17:00

Çalıştaya Konya dışından katılmak isteyen katılımcıların ulaşım ve konaklama ücretleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

Başvuru Formu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDSj0xhYLheZjkR8vkbxsiuswz49O3nG9d-mRLiwVpdm9PvA/viewform