Koruyucu Ailelikle Fark Yaratıyor

Denizli Koruyucu Aile Derneği Başkanı Ayfer Doğan, Sabancı Vakfı tarafından yürütülen Fark Yaratanlar Programının 13. Fark Yaratanı oldu. Fark yaratanlar programı, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini anlatmaya devam ediyor.

Denizli Koruyucu Aile Derneği Başkanı Ayfer Doğan 17 yıldır koruyucu sisteminin içinde yer alıyor. İki biyolojik oğlunun yanı sıra dört kız çocuğunun koruyucu aileliğini yapıyor. 2009 yılında Denizli Koruyucu Aile Derneği’nin kurucu başkanı olan Ayfer Doğan, koruyucu aile hizmet modelinin yaygınlaştırılması adına çalışmalar yapıyor. Koruyucu Aile Derneği ile bu çalışmalarını ulusal ve uluslararası alana taşıyor.

Gelişmiş ülkelerde devlet korumasında bulunan çocukların yüzde 85’inin bakımı koruyucu aileler tarafından sağlanırken ülkemizde bu oran yüzde 30 civarında. Bugün Türkiye’de koruyucu aile sistemi çok bilinmese de bu sistemin yaygınlaşması için çalışan kişiler var. Ayfer Doğan öncülüğündeki dernek bünyesinde koruyucu aileliğin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için birçok proje uygulandı. Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında yürüttükleri Sevgi Dolu Bir Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkı projesiyle de koruyucu aile sisteminin ülkedeki uygulamalarının niteliğini artırmaya dönük çalışmalara imza atılıyor. Ayfer Doğan liderliğinde dernek, üyesi olan 78 koruyucu aile ile birlikte sisteme katkı sağlamak için çalışmalar yapıyor.

Ayfer Doğan’ın Fark Yaratanlar röportajı

Ayfer Doğan kendisi gibi Denizli’de yaşayan koruyucu aileleri bir çatı altında topladı. Onların kendilerini geliştirmeleri için eğitimler, seminerler düzenlenmesini sağladı. Ülke genelinde düzenlediği seminer ve konferanslarla koruyucu aileliğin ne anlama geldiğinin herkese anlatılmasını sağladı. Onlarca aileyi koruyucu aile sistemine katılmaları için bilgilendirdi. Sistemin iyileştirilmesine yönelik projeler hayata geçirdi. Hem koruyucu ailelerin hem de koruyucu aile yanında kalan çocukların hayatında kocaman bir fark yarattı.