Medya ve STK temsilcileri! Mesajınız Var!

Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında Dipnot TV tarafından yürütülen Mesajınız Var projesi, Happy Idea (İngiltere), Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (Türkiye) ve Turk Journal (İngiltere) ile ortak olarak 30 Eylül 2015 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde medya ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği üzerine medya ve sivil toplum çalışanlarına açık bir çalıştay düzenledi.

Ekim 2014’ten beri devam etmekte olan Mesajınız Var projesi Sivil Toplum Diyaloğu III Medya Hibe Programı desteklenmektedir.  Proje, Türkiye-AB ilişkilerinde toplumların birbirine yönelik algılarının iyileştirilmesini, karşılıklı anlayışın artırılmasını ve Türkiye–AB ilişkilerinde toplumun katılımcılığını artırmayı hedeflemekte.

Düzenlenen bu çalıştayda önemli STK ve medya kuruluşlarından konuşmacılar bir araya geldi. Çalıştayda ele alınan konulardan bazıları şöyle:

  • Medyada STK’ların görünürlüğü
  • Farklı medya platformlarında STK’ların görünürlüklerini arttırmak için nasıl bir yol izleyebilecekleri
  • Medya ve STK İşbirliklerine Türkiye’den ve İngiltere’den örnekler
  • STK’ların medyaya erişimini arttırmak
  • STK ve medya çalışanları arasında diyaloğu güçlendirmek
  • Etkili iletişim ve medya planı oluşturma

“Medya ve Sivil Alana Genel Bakış” başlığı altında gerçekleşen ilk oturumda Tevfik Başak Ersen ve Cüneyt Özdemir, sivil toplumun görünürlük ihtiyacı, Türkiye’de STK’lara yönelik var olan algı, medyada görünür olmanın avantajları ve dezavantajları, STK’lar için iletişim planı oluşturmanın önemi, medyanın STK’ları iyi tanımıyor oluşu ve alternatif iletişim yollarını kullanarak görünürlük sağlama konularında konuştular. Emiyra Yılmaz ve katılımcıların yönelttiği sorularla yukarıda bahsedilen konular irdelendi.

“STK & Medya Çalışanlarından İşbirliği Örnekleri” başlıklı ikinci oturumda Gülden AydınPelin CengizPınar Çelikel ve Esen Özdemir konuşmacı olarak yer aldılar.  Hürriyet Gazetesi’nden Gülden Aydın; gazeteciler için önceliğin haber değeri taşıyan konular olduğunu söyledi. STK’ların haber değeri yüksek konuları gazetelerin ve televizyon kanallarının muhabirlerine ulaştırmalarının önemine vurgu yaptı. STK’lara bir önerisi de internet gazetelerini kullanmaları yönünde oldu. Aydın, bu şekilde STK’ların çok daha fazla kişiye ulaşabileceklerini söyledi ve Özgecan davasının medyada görünür olmasını sağlayanın STK’lar olduğunu söyledi.  Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Esen Özdemir ise, Özgecan davasının medyada görünür olmasının kamu duyarlılığını arttırdığını söyledi. Ancak, medyanın kadın cinayetleri haberlerini yansıtması konusunda da eleştiri de bulunarak “Kadın cinayetleri, Özgecan üzerinden, mülteciler de kıyıya vuran bir çocuğun bedeni üzerinden konuşuluyor” dedi.  Taraf Gazetesi’nden Pelin Cengiz STK’ların gazetecilerle diyaloglarını arttırması gerektiğine değinerek, kurulacak ilişkilerle STK’ların projelerine dair haber yaptırmalarının daha kolay olacağını söyledi. Böyle bir iletişim ağına sahip olduktan sonra, projelerine haber gözüyle bakarak, ellerindeki malzemeleri iletişimde oldukları gazetecilere iletebilirler dedi. Sen de Gel Derneği’nden Pınar Çelikel, derneğin Afrika’da gerçekleştirdiği sürdürülebilir kalkınma çalışmalarından bahsettikten sonra, projelerinin görünürlüğünü nasıl sağladıklarını anlatttı. Aynı zamanda gazeteci kimliği de bulunan Çelikel, sosyal medya için bir iletişim planları olduğundan ve bu doğrultuda paylaşımlar yaparak hem bilinirliklerini, hem de destekçilerini arttırdıklarından bahsetti. Herkes tarafından bilinen ünlü kişilere ulaşmak zor ise, hedef kitlenizin takip ettiği, saygı duyduğu ünlü kişilere ulaşarak projenizden bahsetmelerini isteyebilirsiniz diyerek diğer STK’lara öneride bulundu.

Detaylı Bilgi için http://www.dipnot.tv/medya-stk-isbirligi-calistayi-sona-erdi/85938/

medyaSTK-Konferans2medyaSTK-Konferans3medyaSTK-Konferans4