Proje Açılışları Devam Ediyor!

Sivil Toplum Diyaloğu dördüncü döneminde hibe almaya hak kazanan projelerin açılış etkinlikleri devam ediyor.

Açılışlar hakkında kısa bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

  • Markalaşma Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği liderliğinde yürütülen “AB Boyutuyla Girişimcilik Gelişimi” Projesi açılış toplantısı yabancı ortakların da katılımıyla 23 Mart 2016 tarihinde gerçekleşti. Proje kapsamında yerel ürünler ve girişimcilik tüm yönleriyle ele alınıyor.
  • Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği liderliğinde yürütülen “Tüketici Hakları Güçleniyor” Projesi açılış toplantısı 24 Mart 2016 tarihinde yapıldı. Proje kapsamında tüketici derneklerinin kapasitesinin artırılması ve TRACORE e-öğrenme aracı vasıtasıyla tüketicilerin korunması ve tüketici haklarına ilişkin farkındalığın artırılmasını hedefliyor.
  • Kars Oteller ve Lokantalar Derneği tarafından yürütülen “Kars Turizminde Temiz Enerji” Projesinin açılış toplantısı 31 Mart 2016 tarihinde yapıldı. Proje kapsamında turizm sektöründe sürdürülebilir kalkınmaya yönelik farkındalığın artırılması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım konularında çalışmalar yapılacak.
  • Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı “AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik” Projesinin hedeflerini bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı.Proje kapsamında öğrenciler ve KOBİ’ler için girişimcilik eğitimleri planlanıyor ve girişimcilik yeteneğinin artırılması hedefleniyor.
  • İtalya’dan Haliéus’un  Rize İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği  ile birlikte yürüttüğü “Balıkçılıkta AB-TR Diyaloğu Güçleniyor” Projesi açılışı 31 Mart 2016 tarihinde yapıldı. Projede Rize İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliğinin su ürünleri üretimi kapasitesi ile piyasa düzeni konusunda yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.
  • Aile Danışmanları Derneği’nin Almanya’dan KOK ve Yunanistan’dan ARSIS ile ortaklaşa yürüttüğü “İnsan Ticareti ve Mücadelede Sivil Toplumun Gücü” Projesinin tanıtım toplantısı 31 Mart 2016 Perşembe günü Antalya’da gerçekleşti. Proje, Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları arasındaki deneyim ve bilgi paylaşımını sağlamayı; ve işbirliğini güçlendirerek insan ticareti ile mücadele etmeyi hedefliyor.
  • Belçika’dan International Catholic Migration Commission’ın İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ile birlikte yürüttüğü “Mültecilere Etkin Hizmet” Projesinin açılış toplantısı 4 Nisan 2016’da İstanbul’da yapıldı. Proje kapsamında mülteci karşılama hizmetleri konusunda deneyim alışverişi sağlanması, bir pilot gönüllülük programı geliştirilmesi ve mülteci sorunları konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
  • İngiltere’den Fauna & Flora International’ın Akdeniz Koruma Derneği ile ortaklaşa yürüttüğü “AB Ortak Balıkçılık Politikasının Gökova’da Uygulanması” Projesi açılışı 6 Nisan 2016’da gerçekleştirildi. Paydaşlar ve proje faydalanıcılarının bir araya geldiği açılışta projenin uzun dönemde bölgeye, balıkçılara ve ekosisteme olan faydaları vurgulandı.

Projeler hakkında daha detaylı bilgi için http://siviltoplumdiyalogu.org/