Sivil Toplum Destek Programı Birinci Dönemi (CSSP-I) (2018-2021)

Sivil Toplum Destek Programı Birinci Dönemi (CSSP I) ile STK’ların karar alma süreçlerine daha etkin katılımı sağlandı, kamu-sivil toplum ilişkileri yerel ve ulusal düzeyde geliştirildi ve STK’ların yönetim, savunuculuk ve iletişim becerileri desteklendi.

Sivil Toplum Destek Programı Birinci Dönemi aşağıdaki bileşenlerden oluştu:

  • Kamu ve STK’lar Arasında İş Birliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı
  • Yerel STK’lar Hibe Programı

 

Kamu ve STK’lar Arasında İş Birliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı finansal ve idari açıdan güçlü ve proje yönetimi konusunda deneyimli STK’ların geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları destekledi. Bu ortaklıklar ve ağlar aracılığıyla kamu kurumları ve STK’lar arasındaki iş birliği ve STK’ların kapasiteleri güçlendirildi. Program kapsamında 10 STK‘ya yaklaşık 4.2 milyon avro hibe desteği sağlandı.

Yaklaşık bütçesi 2.1 milyon avro olan Yerel STK’lar Hibe Programı ile STK’ların kurumsal kapasiteleri güçlendirildi, lobicilik ve savunuculuk faaliyetleri desteklendi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Türkiye’nin 15 farklı ilinden 38 projenin yer aldığı program, AB fonlarının Anadolu’ya yayılmasında önemli bir rol üstlendi.

CSSP I kapsamında 2223 STK’nın katılımı ile 28 ağ / platform oluştu ve 14 Kamu-STK işbirliği protokolü imzalandı.

CSSP-I proje kitabına buradan erişilebilir.