Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi (CSSP-II) (2019-2021)

Birinci dönemin devamı olarak 2019 yılında hayata geçirilen Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi, yaklaşık 4 milyon avro bütçesiyle daha güçlü bir sivil diyalog ve katılım için STK’ların kapasitelerini geliştirmek amacıyla hayata geçirildi.

Türkiye’nin 10 ilinden 29 projeye 3,7 milyon avroluk hibe desteğiyle sağlandı. Ortaklık şartı bulunmamasına rağmen 18 proje, eş faydalanıcı ile yola çıktı. Hollanda, Almanya, İtalya ve Avusturya’dan eş faydalanıcılar da Türk ortaklarıyla programa katıldı. CSSP-II daha güçlü bir sivil diyalog, katılım ve tanınırlık için STK’ların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulundu.

 

 

CSSP-II kapsamında STK’ların;

  • idari ve finansal sürdürülebilirliğinin sağlanmasına,
  • iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmaya,
  • yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımlarının geliştirilmesine,
  • şeffaflığını ve hesap verebilirliğini güçlendirmeye,
  • aktif vatandaşlığın yaygınlaştırılmasındaki rolünün artırılmasına öncelik verildi.

Program kadın, çocuk, genç, dezavantajlı gruplar gibi farklı hedef kitleri de içerecek şekilde sağlık, tarım, eğitim, çevre, gıda, medya gibi çeşitli sektörlerde geniş bir yelpazede faaliyet gösteren STK’lara ulaştı.

CSSP-II kapsamında gerçekleştirilen 193 eğitim programına 5.349 kişi katılım sağladı. Yürütülen projelerle 576 STK’nın kapasitesi geliştirildi.

CSSP-II proje kitabına buradan erişilebilir.