Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem Bilgilendirme Toplantısının İlki Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı’nın Katılımıyla Ankara’da Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla AB desteğiyle yürütülmekte olan Sivil Toplum Destek Programı üçüncü dönem bilgilendirme toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantının açılışına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı, Büyükelçi Faruk Kaymakcı konuşmasında sivil toplumun kapasitesinin güçlendirilmesinin Türkiye’nin AB üyelik sürecine pozitif yansımalarının olacağının altını çizdi. Katılımcılara online bir anket uygulayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı Türkiye ve AB ilişkilerinin gündemindeki konu başlıklarını katılımcılarla interaktif bir ortamda değerlendirdi.

Toplantının açılışına katılan Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu da konuşmasında 10 Temmuz 2019 tarihinde yayımlananan “Sivil Toplum Destek Programı” üçüncü dönem teklif çağrısı ile sivil topluma 3 milyon avro destek sağlanacağını ve hibe programının sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesi hedeflediğini söyledi.

Bilgilendirme Toplantısında ayrıca Sivil Toplum Destek Programının Üçüncü Dönemi ve Teklif Çağrılarına başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin sunumlar yapıldı. Katılımcılara tekliflerin hazırlanma süreçlerine ilişkin pratik bilgiler verildi.

Türkiye’den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatiflerin geliştirecekleri projelere, en az 60 bin, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanıyor. Hibe programına aynı zamanda AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar da başvuru yapabiliyor.

Hibe programı kapsamında üç öncelik alanı belirlendi:

  • STK’ların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve STK’lar arası işbirliklerinin teşvik edilmesi,
  • Aktif vatandaşlığın ve/veya yerel, ulusal ve uluslararası karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının desteklenmesi
  • Aktif vatandaşlık için yasal ortamın iyileştirilmesine destek olunması.

Proje başvurularının 17 Eylül 2019 saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekiyor. Duyuruya ilişkin detaylı bilgi www.ab.gov.tr, www.siviltoplumsektoru.org ve www.mfib.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.