Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi (CSSP-III) (2021-2022)

Daha önceki Sivil Toplum Destek Programlarının devamı niteliğinde olan CSSP-III de aynı öncelik alanları üzerinden AB ülkeleri ve aday ülkelerdeki STK’ları da kapsayacak şekilde hayata geçirildi. Bu kapsamda 34 projeye, 3,2 milyon avro hibe desteği verildi.

Bu desteklerle:

  • STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması,
  • STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi,
  • aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesi,
  • aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflendi.

CSSP III kapsamında gerçekleştirilen projeler ile 426 STK’nın katılımı ile 20 ağ / platform oluştu; 130 STK’nın kurumsal kapasitesi gelişti; gerçekleştirilen 92 eğitime 3051 kişi katılım sağladı; 118 Kamu-STK işbirliği protokolü imzalandı; STK’lar tarafından kamu kurumlarına 11 politika belgesi önerildi halihazırdaki 18 politika belgesi STK’lar tarafından izlendi.

CSSP-III proje kitabına kitabına buradan erişilebilir.