Sivil Toplum Diyaloğu Çevre, Enerji, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programlarıyla Devam Ediyor

Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu hibe programları aracılığı ile Türkiye ve Avrupa Birliği sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Sivil Toplum Diyaloğu-IV Hibe Programı ile belirlenen dokuz müktesebat başlığı ve politika alanında geliştirilecek ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine önemli katkı sağlayacak olan hibe projeleri aracılığıyla, Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları arasında güçlü bağlar kurulması ve işbirliğinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV projesi kapsamında 24 Şubat 2015 tarihinde duyurulan Çevre, Enerji ile Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programları altında geliştirilecek projelere yaklaşık 3,8 milyon Avro hibe desteği sağlanacaktır.

Çevre Hibe Programı kapsamında doğanın korunması ve iklim eylemi gibi öncelikli konularda proje geliştirmek isteyen STK’lara yaklaşık 1,8 milyon Avro hibe desteği sağlanacak iken, Enerji Hibe Programı altında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ile elektrik ve doğal gaz öncelik alanlarına 1 milyon Avro destek verilecektir. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı ile tüketici hakları ve halk sağlığı konularında STK’lara 1 milyon Avro kaynak aktarılacaktır.

Çevre, Enerji ile Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programları kapsamında Türkiye’den başvuru yapan STK’ların AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile ortak projeler geliştirmeleri zorunludur. Benzer şekilde AB üyesi ülkelerden başvuru yapacak kar amacı gütmeyen kuruluşların da eş-başvuran olarak Türkiye’den STK’larla ortak bir proje geliştirerek başvurmaları gerekmektedir. Bu şartın sağlanması halinde AB Aday Ülkelerinden kar amacı gütmeyen kuruluşlar da geliştirilen projelerde eş-başvuran olarak yer alabileceklerdir.

table2

Çevre Hibe Programı kapsamında doğanın korunması ve iklim eylemi gibi öncelikli konularda proje geliştirmek isteyen STK’lara yaklaşık 1,8 milyon Avro hibe desteği sağlanacak iken, Enerji Hibe Programı altında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ile elektrik ve doğal gaz öncelik alanlarına 1 milyon Avro destek verilecektir. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı ile tüketici hakları ve halk sağlığı konularında STK’lara 1 milyon Avro kaynak aktarılacaktır.

Çevre, Enerji ile Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programları kapsamında Türkiye’den başvuru yapan STK’ların AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile ortak projeler geliştirmeleri zorunludur. Benzer şekilde AB üyesi ülkelerden başvuru yapacak kar amacı gütmeyen kuruluşların da eş-başvuran olarak Türkiye’den STK’larla ortak bir proje geliştirerek başvurmaları gerekmektedir. Bu şartın sağlanması halinde AB Aday Ülkelerinden kar amacı gütmeyen kuruluşlar da geliştirilen projelerde eş-başvuran olarak yer alabileceklerdir.

Hibe Programlarının toplam bütçesi 3.778.000 Avro’dur.

Her bir proje için Asgari hibe tutarı: 50.000 Avro ve Azami hibe tutarı: 150.000 Avro olarak belirlenmiştir

Başvurular için son teslim tarihi 25 Mayıs 2015’tir.

Hibe başvuru rehberlerine ve detaylı bilgilere buradan ulaşılabilmektedir.

Çevre Hibe Programı – Hibe Başvuru Dokümanları

Enerji Hibe Programı – Hibe Başvuru Dokümanları

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı – Hibe Başvuru Dokümanları

YENİHibe Başvuru Rehberi (Türkçe)

Çevre, Enerji, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması müktesebat başlıklarına yönelik olarak 25 Şubat 2015 tarihinde duyurulan hibe programlarına ek olarak, önümüzdeki haftalarda da altı farklı müktesebat başlığı altında duyurulacak hibe programları aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarına AB’den hibe desteği verilmeye devam edilecektir.