Sivil Toplum Diyaloğu Programı AB İklim Eylem Fuarına Dört Projesi ile katıldı

Sivil Düşün AB Programı Danışma Kurulu Toplantısı ve AB İklim Eylem Fuarına katılan Yeşil İklim Yeşil Ekonomi, Düşük Karbon, Yağmur Hasadı ve İklim Değişikliği için Sivil Toplum Diyaloğu projeleri, panelde bir araya geldi. Ortak sunum yapan projeler:

  • Karbon salınımının azaltılması;
  • Uyum, su yönetimi ve ekolojik çözümler;
  • Yenilenebilir enerji;
  • Şehirler, enerji ve toprak kullanımının iklim değişikliğine etkileri konularında sunum yaptılar.

İzleyicilerinden gelen soruların da yanıtlandığı panelde, Sivil Toplum Diyaloğu Programının beşinci dönemi ve “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” konuları hakkında da bilgi verildi.