Sivil Toplum Diyaloğu Üçüncü Dönemi Kapanış Toplantısı

Sivil Toplum Diyaloğu Üçüncü Dönem Kapanış Toplantısı ve Değerlendirme Çalıştayı 2-3 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

Toplantıya Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Biriminin temsilcileri ile üçüncü dönemde proje yürüten hibe faydalanıcıları katıldı.

Açılış konuşmalarını yapan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İç İşleri Bölümü Başkanı Michael Rupp ve AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan,  Sivil Toplum Diyaloğu Programından elde edilen kazanımları ve bu sürece ilişkin görüşlerini paylaştı.

Konuşmasında sivil toplumun AB sürecindeki önemine değinen Özcan, gelecek dönemde STK’lara verilecek hibe desteğinin de müjdesini verdi.

Etkinlik, Ahu Özyurt’un moderatörlüğünü yaptığı Siyasi Kriterler – Medya – STK’lar ve Hibe Projeleri Paneli ile devam etti. Bülent Özcan ve NTV/Star Avrupa’dan Erhan Ertürk’ün panelist olarak katıldığı ve ilgiyle izlenen panelde, STK’ların AB-TR ilişkilerindeki krtitik rolü ve yapılan çalışmaların etkileri değerlendirilirken, medyanın sürece ilişkin katkıları tartışıldı. Siyasi kriterler alanında yürütülen projeler hakkında bilgi veren Özcan, ortaklık konusunda da ipuçları verdi.  Programın üçüncü döneminde hibe desteği alan ve Star Avrupa Televizyonu tarafından yürütülen Herkes için Erasmus Projesinde görev alan Ertürk ise projenin AB sürecine bakış açılarını değiştirdiğini ve bu yolculuğu anlamalarına yol açtığını belirtti. Bir gazeteci olarak, bu alanda yapılan yüzlerce çalışmayı daha önce neden fark etmediği konusunda kendisini sıkça eleştirdiğini de dile getiren Ertürk, Avrupa Birliğine giden ve toplumun her kesimi tarafından ince ince döşenen bu yolda yapılan çalışmaları ve sonuçlarını basının daha yakından takip etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde hibe faydalanıcılarının katılımıyla, önümüzdeki dönem hiblerin yürütülmesinde önemli desteği olacağına inanılan bir değerlendirme süreci gerçekleştirildi.

Etkinliğin ikinci günü, hibe faydalanıcılarının proje sürecini, ortaklıkların sürdürülebilirliğini ve projelerinin etkinliğine yönelik görüşlerini paylaştığı sunumlarla başladı.

Sunumların ardından AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü Murat Özçelebi STK’lara gelecek dönem için planlanan destekler konusunda bilgi verdi. Sivil Düşün AB Programı Ekip Lideri Cengiz Çiftçi ve İletişim Uzmanı Emrah Güler’in sunumlarıyla da iki program arasında etkileşimin nasıl güçlendirilebileceği, Sivil Düşün destekleriyle, tamamlanan projelerin sürdürülebilirliğine nasıl katkı sağlanabileceği tartışıldı.