Sivil Toplum Sektörü Çalıştayları Raporu

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki sivil toplum sektörünün öncelikleri ve hedefleri konusunda sivil toplum kuruluşlarının (STK) farkındalıklarını artırmak ve sektörün önümüzdeki yıllarda destek vereceği projelere ilişkin STK’ların görüş ve önerilerini almak üzere 15 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da, 30 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da AB Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Çalıştayların raporuna ulaşmak için tıklayınız.